Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 07:29:17
“Bình thường mới”, có 22.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
Hà Nguyễn - 28/02/2022 16:33
 
Trong hai tháng đầu năm, có 22.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu từ Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 2/2022, hoạt động khởi sự kinh doanh diễn ra khá trầm lắng so với tháng trước.

Bởi thế, tháng 2/2022, cả nước chỉ có 7.284 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 85.200 tỷ đồng, giảm 44% về số doanh nghiệp, giảm 55,7% về vốn đăng ký. Nếu so với cùng kỳ năm trước, cũng giảm 9,4% về số doanh nghiệp, giảm 52,6% về số vốn đăng ký.

Tuy nhiên, có sự sụt giảm này chủ yếu là do tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời gian làm việc ngắn và doanh nghiệp có xu hướng chưa vội đăng ký thành lập mới.

Còn thực tế, những giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã tạo sự yên tâm, tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp. Vì thế, tính chung 2 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 33,6%.

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm, cả nước có gần 20.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 277.600 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 149.700 lao động, tăng 11,9% về số doanh nghiệp, giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 13,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 173.600 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 2.332 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2022 là 451.200 tỷ đồng, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 22.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này đã nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm 2022 lên 42.600 doanh nghiệp, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân một tháng có 21.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, trong tháng 2, vẫn có 3.466 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 88,2% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, có 1.917 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 72,9% và giảm 26,4%; có 1.233 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 39,1% và giảm 17,8%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 32.700 doanh nghiệp, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước; 8.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,3%; và gần 3.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9,4%.

Như vậy, bình quân một tháng vẫn có 22.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Xuất khẩu ước đạt 53,79 tỷ USD, nhập siêu quay trở lại
Tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn xuất siêu 1,4 tỷ USD, nhưng do tháng 2 nhập siêu tới 2,34 tỷ USD, nên tính chung, hiện tại cán cân thương mại đang...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư