Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 14:13:24
Bộ Giao thông chỉ ra sai sót trong công tác bổ nhiệm cán bộ tại ACV
Anh Minh - 30/08/2018 18:10
 
Bộ Giao thông vận tải vừa công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Theo Kết luận thanh tra số 9527/KL – BGTVT, từ năm 2016 (tính từ 1/4/2016 – thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần) đến thời điểm thanh tra (11/7/2018), ACV đã bổ nhiệm tổng cộng 172 trường hợp giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp (bao gồm cả chuyển đổi chức danh). Trong đó, năm 2016 có 50 trường hợp; năm 2017 có 16 trường hợp, trong đó có 8 cán bộ cấp Ban và 8 cán bộ cấp Phòng  do kiện toàn nhân sự Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Ban Thư ký, Văn phòng điều hành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mới được thành lập; năm 2018 có 106 trường hợp (có 53 trường hợp đã trình để nghị bổ nhiệm từ năm 2016, 2017), trong đó tháng 2/2018 có 2 trường hợp, đợt các quyết định ký ngày 13/4/2018 có 11 trường hợp, đợt các quyết định ký ngày 26/5/2018 có 26 trường hợp, đợt các quyết định ký ngày 19/6/2018 có 67 trường hợp.

Kiểm tra, xem xét xác suất hồ sơ bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh lãnh đạo quản lý của 106 trường hợp (90 trường hợp bổ nhiệm, 7 trường hợp điều động bổ nhiệm, 9 trường hợp chuyển đổi chức danh do thay đổi mô hình tổ chức), Bộ Giao thông vận tải ghi nhận việc tất cả các trường hợp được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh đều được Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐQT ACV thống nhất thông qua, có ban hành Nghị quyết trước khi Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm theo phân cấp quy định tại Quy chế 176/QĐ-HĐQT và Quy định 324 QĐ/ĐU.

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải cũng chưa phát hiện trường hợp bổ nhiệm nào trong các đợt bổ nhiệm năm 2018 vượt quy định về số lượng cấp phó theo Quy định 73/QĐ-HĐQT.

Về điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đối với 97 trường hợp (không bao gồm cán bộ chuyển đổi chức danh), Bộ Giao thông vận tải cho biết có 96/97 trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Quy chế 176/QĐ-HĐQT. Có 1/97 trường hợp bổ nhiệm đội trưởng tại Cảng HK Rạch Giá không đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo Quy chế 176/QĐ-HĐQT. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng ủy ACV kịp thời ban hành Nghị quyết số 1177-NQ/ĐU/2018 tạm ngừng thực hiện quyết định bổ nhiệm ông Tạ Quang Hợp (ACV báo cáo tại văn bản số 287/NĐDV ngày 06/8/2018).

* Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm và hồ sơ bổ nhiệm, Bộ Giao thông vận tải cho biết, các trường hợp bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đều cơ bản thực hiện theo quy trình tại Quy chế 176/QĐ-HĐQT. Tất cả các trường hợp bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đều được Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV thống nhất ban hành Nghị quyết bổ nhiệm trước khi Tổng giám đốc ban hành quyết định; các trường hợp bổ nhiệm đều được lấy ý kiến cấp ủy các cấp, lãnh đạo đơn vị và cán bộ nhân viên đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại ACV vẫn còn một số tồn tại, hạn chế khi làm hồ sơ bổ nhiệm (một số bản sơ yếu lý lịch chưa có xác nhận của đơn vị, một số trường hợp hồ sơ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, thiếu chương trình hành động; một số trường hợp chưa do Ban Tổ chức nhân sự là đại diện của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chủ trì tổ chức lấy phiếu tín nhiệm mà giao cho đơn vị là Chi nhánh Cảng hàng không tự thực hiện...); việc lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm chưa bảo đảm khoa học.

Có một số trường hợp đã trình bổ nhiệm từ năm 2016, 2017, song chưa được xem xét bổ nhiệm. Theo báo cáo của Người đại diện, trong giai đoạn này, ACV đang chuyển đổi mô hình, kiện toàn tổ chức nên việc bổ nhiệm để lại cho đến 2018 mới thực hiện.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV đã thực hiện và phối hợp thực hiện khá đầy đủ trách nhiệm gắn với chức vụ lãnh đạo quản lý tại ACV trong công tác bổ nhiệm cán bộ, trong đó nổi bật là việc cáctrường hợp được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện cơ bản phù hợp với quy định về trình tự, thủ tục. Các trường hợp được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đều được Thường vụ Đảng uỷ, HĐQT ACV thông qua trước khi Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền; không có trường hợp bổ nhiệm cấp phó trong năm 2018 vượt quá số lượng quy định nội bộ của ACV.

Mặc dầu vậy, một số nội dung quy định nội bộ của ACV liên quan công tác bổ nhiệm cán bộ chưa thống nhất, thiếu cụ thể, cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp quy định và thực tiễn công tác quản lý, điều hành của ACV (nêu chi tiết tại điểm 1 phần II).

Có một trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định nhưng vẫn được xem xét, bổ nhiệm cấp Đội trưởng. Về việc này, Ban Thường vụ Đảng ủy ACV đã ban hành Nghị quyết số 1177-NQ/ĐU tạm ngừng thi hành quyết định bổ nhiệm để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bộ Giao thông vận tải khẳng định, mặc dù được sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng uỷ, HĐQT ACV trước khi Tổng giám đốc ký các quyết định bổ nhiệm đối với 67 cán bộ quản lý vào ngày 19/6/2018 (có hiệu lực từ 01/7/2018), nhưng thời điểm thực hiện việc bổ nhiệm trùng với thời điểm đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ, điều này đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung.

ACV được thành lập năm 2012 trên cơ sở hợp nhất ba Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Từ ngày 01/4/2016, ACV chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần. Tại thời điểm thanh tra, cổ phần nhà nước nắm giữ 94,8%; các cổ đông khác nắm giữ 5,2% vốn điều lệ. Hoạt động chính của ACV là quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống Cảng hàng không trong nước.

Tại thời điểm thanh tra, cơ cấu tổ chức của ACV gồm HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; 13 cơ quan tham mưu là các Ban, Văn phòng Tổng công ty (tổng số tổ chức trực thuộc có 30 phòng và 1 đội); 22 Chi nhánh là các Cảng hàng không trong nước (tổng số tổ chức trực thuộc có 68 phòng tham mưu và 243 đội nghiệp vụ); các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; có khoảng 9.382 lao động.

Tại thời điểm thanh tra, có 4 người được Bộ trưởng Bộ GTVT cử làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV (sau đây viết tắt là Người đại diện) với các mức đại diện vốn điều lệ tương ứng là 54,4%, 24,4%, 9%, 9% (tổng số 94,8%) và được bầu, bổ nhiệm giữ các chức vụ tương ứng: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Phó Bí thư, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; Uỷ viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐQT chuyên trách; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Tổng giám đốc. Ngày 24/7/2018, ACV tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, bầu bổ sung một người làm thành viên HĐQT theo giới thiệu của Bộ GTVT.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV có CEO mới
Ông Vũ Thế Phiệt, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư