Bộ GTVT yêu cầu phải nêu lý do ứng thầu bị loại để đảm bảo công khai, minh bạch
Bộ Giao thông vận yêu cầu các chủ đầu tư, PMU trong ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.
Thi công cầu dây văng Phước Khánh (Gói thầu J3) Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành,  có độ cao tĩnh không thông thuyền lớn nhất Việt Nam do VEC làm chủ đầu tư.
Thi công cầu dây văng Phước Khánh (Gói thầu J3) Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, có độ cao tĩnh không thông thuyền lớn nhất Việt Nam do VEC làm chủ đầu tư.

Trong công văn vừa được gửi tới Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các PMU, Tổng công ty trực thuộc, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, các đơn vị tuyệt đối không đưa ra các nội dung mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Nội dung thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu lý do nhà thầu bị loại để đảm bảo công khai, minh bạch và tránh khiếu nại, khiếu kiện.

Tăng cường đăng tải Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các trang thông tin điện của Bộ GTVT, của cơ quan, đơn vị mình.

Đặc biệt, các chủ đầu tư không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất (HSDT/HSĐX) do thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực hiện làm rõ HSDT/HSĐX; nghiêm cấm việc làm rõ HSDT/HSĐX dẫn đến thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, nội dung cơ bản của HSDT/HSĐX đã nộp.

Để đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% số lượng về gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác lựa chọn nhà thầu tổ chức rà soát các gói thầu chưa phát hành Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu để lựa chọn gói thầu phù hợp, thực hiện các thủ tục trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng.

Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã ban hành một số văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 05/01/2019 về tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chăn tiêu cực; Văn bản số 2793/BGTVT-CQLXD ngày 27/3/2019 về nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong công tác đấu thầu, ký kết, quản lý hợp đồng và chế tài xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu xây lắp; Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 13/5/2019 về tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp các dự án xây dựng công trình giao thông. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại các nội dung chỉ đạo nêu trên để tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện cùng với các nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...