Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2020, 21:26:50
Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia
Nguyễn Lê - 15/09/2020 11:26
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia.
.
Phiên họp sáng 15/9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 15/9, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia quy định Danh mục hàng dự trữ quốc gia gồm 12 nhóm hàng (chưa có nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế) và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo Chính phủ, trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng. Do vậy, để chủ động phòng, chống dịch bệnh cũng như chủ động đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra tương lai, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia là rất cần thiết.

Thẩm tra nội dung chính phủ trình, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng tán thành với việc cần thiết ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Theo cơ quan thẩm tra việc bổ sung mặt hàng này đáp ứng được quy định của Luật Dự trữ quốc gia về mục tiêu dự trữ quốc gia, tiêu chí của mặt hàng thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia  và thống nhất với quy định tại Điều 61 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh nội dung trên, Chính phủ còn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 1/6/2019 đến ngày 31/5/2020. 

Các nội dung Chính phủ trình đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí. 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thống nhất bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia, và giao cho Chính phủ quy đinh chi tiết các mặt hàng này đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ việc ông Nguyễn Đức Chung vào Báo cáo Phòng, chống tham nhũng của Chính phủ
Vụ việc của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến... được nêu trong Báo cáo công tác phòng, chống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư