Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Cà Mau tăng cường chuyển đổi số báo chí đến năm 2030
Huy Tự - 25/08/2023 11:02
 
UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Kế hoạch 35/KH-UBND về Chiến lược chuyển đổi số Báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, mục đích của Kế hoạch này nhằm Triển khai “Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, góp phần đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số để chuyển tải thông tin nhanh, nhạy, kịp thời; giúp cơ quan báo chí thay đổi toàn diện quy trình vận hành, quản lý, sản xuất, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số báo chí kịp với cả nước, theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lãnh đạo và chính quyền tỉnh Cà Mau luôn đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Cà Mau có 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước), 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, 80% cơ quan báo chí hoạt động vận hành quy trình sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí, 100% cơ quan báo chí điện tử có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên. Từng bước tăng doanh thu hàng năm thông qua ứng dụng nền tảng số trong vận hành của đơn vị tối thiểu từ 10% trở lên.

Đến năm 2030, có 100% cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh nội dung trên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước), 90% cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, 100% cơ quan báo chí hoạt động và vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; nghiên cứu các mô hình, các ứng dụng hiệu quả và phù hợp trong hoạt động và sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số nhằm xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tối ưu hóa nguồn thu, tăng doanh thu hàng năm thông qua ứng dụng nền tảng số trong vận hành của đơn vị tối thiểu từ 20% trở lên.

Theo ông Luân, để việc triển khai đạt hiệu quả, tỉnh Cà Mau đề ra 5 giải pháp chính để triển khai Kế hoạch này gồm: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền, thiết lập và vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị và địa phương, phát triển nền tảng số và thực hiện các sản phẩm báo chí số, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác chuyển đổi số báo chí.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau chủ trì và phối hợp với các đơn vị, sở ngành chức năng, các cơ quan báo chí, các viện, trường thúc đẩy phát triển các nền tảng số hỗ trợ cơ quan báo chí chuyển đổi số, phát triển sản phẩm báo chí số; hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực của các cơ quan báo chí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số báo chí. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng hợp hằng năm, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030.

Giải pháp để Cà Mau phát triển bền vững
Vừa tập trung đầu tư đê biển, đê sông chống sạt lở, vừa ổn định phát triển kinh tế- xã hội, thu hút đầu tư, Cà Mau đang có nhiều giải pháp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư