Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Cà Mau chỉ đạo triển khai ý kiến của Bộ Giao thông - Vận tải về đầu tư hạ tầng giao thông
Huy Tự - 22/08/2023 17:04
 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Giao thông - Vận tải tại Công văn số 8610/BGTVT-KHĐT ngày 08/8/2023 về đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Nội dung các công văn của Bộ Giao thông - Vận tải nêu rõ, tại văn bản số 5183/UBND-TH ngày 06/7/2023, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào dự thảo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023 nội dung: “Sớm bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh từ thành phố Cà Mau đến Mũi Cà Mau vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để bố trí vốn thực hiện và sớm đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau”. Do vậy, Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau.

Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh từ thành phố Cà Mau đến Mũi Cà Mau vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 của Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ thành phố Cà Mau đến Năm Căn và đường Hồ Chí Minh đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã tổ chức báo cáo, xin ý kiến và nhận được ý kiến góp ý của UBND tỉnh Cà Mau đối với các dự án. Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh Cà Mau và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai.

Bộ Giao thông - Vận tải đồng thuận với kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, hiện các dự án này chưa có trong danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông - Vận tải đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 và nguồn vốn được bố trí cũng rất hạn hẹp, chỉ tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục cùng Bộ Giao thông - Vận tải phối hợp các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn phù hợp để sớm triển khai đầu tư các dự án.

Về đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau: Hiện Cảng hàng không Cà Mau đạt tiêu chuẩn cấp sân bay 3C. Ngày 29/4/2023, Bamboo Airways đã đưa vào khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau với tần suất 3 chuyến/tuần, giúp kết nối Cà Mau với các trung tâm lớn của cả nước, có thể rút ngắn thời gian di chuyển của hành khách giữa hai đầu đất nước.

Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải đang tổ chức triển khai lập quy hoạch các cảng hàng không cùng thời kỳ. Trong đó, Cảng hàng không Cà Mau sẽ được quy hoạch đầu tư đạt tiêu chuẩn cấp sân bay 4C.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư phát triển, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV xây dựng kế hoạch và triển khai đầu tư phát triển, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Trường hợp ACV không bố trí được vốn để đầu tư, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau nghiên cứu phương án huy động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư theo “Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không” được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tỉnh, địa phương và đơn vị có liên quan nghiên cứu, nắm nội dung, chủ động triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển đổi lớn về hạ tầng giao thông trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng ĐBSCL.

Cà Mau tạo cầu nối, tăng cường đưa tôm vào thị trường Mỹ
Trung tâm Thuỷ sản có trách nhiệm (TCRS) của Hoa Kỳ và Shhrimp Summit 2023 vừa có chuyến khảo sát, tham quan thực tế tại vùng ươm giống, nuôi trồng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư