Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Cần Thơ: Nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể do ảnh hưởng dịch COVID-19
Trúc Giang - 29/04/2020 22:59
 
Theo Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ, dịch bệnh COVID-19 đã làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ cá thể trên địa bàn Thành phố gặp nhiều khó khăn, từ đó có nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể...
Cần Thơ tiếp tục hạn chế tụ tập đông người.
Cần Thơ tiếp tục hạn chế tụ tập đông người.

Theo đó, tính đến ngày 15/4/2020, TP. Cần Thơ có tổng số 8.537 doanh nghiệp và 2.057 chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng vốn đăng ký là 77.236 tỷ đồng. Tuy nhiên, đã có 509 doanh nghiệp và 129 chi nhánh với số vốn đăng ký 2.781,2 tỷ đồng tạm ngưng hoạt động có thời hạn; ngưng hoạt động và làm thủ tục giải thể; đã giải thể; bỏ địa chỉ kinh doanh.

Cụ thể: có 311 doanh nghiệp và 53 chi nhánh với số vốn đăng ký 1.709 tỷ đồng tạm ngưng hoạt động có thời hạn; 108 doanh nghiệp và 32 chi nhánh với số vốn 253,8 tỷ đồng ngưng hoạt động; 17 doanh nghiệp và 19 chi nhánh với số vốn 151,4 tỷ đồng giải thể; 73 doanh nghiệp và 25 chi nhánh với số vốn 666,9 tỷ đồng bỏ địa chỉ kinh doanh. 

Trong tổng số 638 cơ sở (509 doanh nghiệp và 129 chi nhánh) tạm ngưng hoạt động có thời hạn, ngưng hoạt động, giải thể và bỏ địa chỉ kinh doanh nêu trên, lĩnh vực nông nghiệp có 8 cơ sở với số vốn 5 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp có 158 cơ sở với số vốn 1.124,7 tỷ đồng và lĩnh vực thương mại - dịch vụ có tổng số 472 cơ sở với số vốn 1.651,6 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh cá thể, trên địa bàn Thành phố hiện có 75.000 hộ hoạt động phi nông nghiệp thì đến nay đã có hơn 37.000 doanh nghiệp (37%) đóng cửa, 63% doanh nghiệp còn lại giảm doanh thu.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư vào Thành phố cũng sụt giảm đáng kể. Từ đầu năm đến nay, Thành phố chưa cấp thêm dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nào, nhưng đã chấm dứt 7 dự án với tổng vốn đăng ký 1,42 triệu USD. Đối với thu hút đầu tư trong nước, Cần Thơ chỉ cấp mới chủ trương đầu tư cho 1 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 71,55 tỷ đồng. Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng chưa thu hút được dự án mới nào, chỉ có điều chỉnh giảm vốn đăng ký cho 4 dự án với số vốn giảm là 4,77 triệu USD.

Trong khi đó, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (đã có chủ trương đầu tư), chưa có dự án nào khởi công mới cũng như dự án hoàn thành trong quý I năm 2020.

Nhằm hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế, giải pháp mà chính quyền TP. Cần Thơ đưa ra là: Tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh trên tinh thần khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư: Quán triệt công chức, viên chức tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Vận động, khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đảm bảo thời gian giải quyết sớm hơn hạn định. Tiếp tục nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động...

Cần Thơ có 6 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai
Tính đến tháng 3/2020, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 6 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư