Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 09 năm 2021, 20:31:51
Cảng Quy Nhơn bác thông tin thổi phồng kết quả kinh doanh năm 2019
Bảo Như - 09/07/2020 16:19
 
Công ty CP Cảng Quy Nhơn khẳng định báo cáo tài chính năm 2019 của đơn vị phản ánh trung thực kết quả SXKD và đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid – 19 nhưng kết quả kinh doanh của Cảng Quy Nhơn vẫn đạt doanh thu 421 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 49% so với kế hoạch năm 2020; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 72 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 51% so với kế hoạch năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid – 19 nhưng kết quả kinh doanh của Cảng Quy Nhơn vẫn đạt doanh thu 421 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 49% so với kế hoạch năm 2020; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 72 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 51% so với kế hoạch năm 2020.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn (MCK: QNP) vừa có thông tin phản hồi chính thức liên quan đến ý kiến của một cổ đông cho rằng HĐQT Cảng Quy Nhơn đã thổi phồng thành tích kinh doanh năm 2019, báo cáo không trung thực về một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu.

Cụ thể, Công ty CP Cảng Quy Nhơn khẳng định, Báo cáo tài chính năm 2019 của đơn vị được công bố rộng rãi trên website Công ty cũng như hệ thống thông tin của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, trong đó các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh được trình bày rõ ràng và minh bạch, được công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thực hiện.

Được biết, theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông Cảng Quy Nhơn thông qua ngày 29/6/2019, có 3 chỉ tiêu kinh doanh quan trọng cần phải hoàn thành là tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 8,9 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 769 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 125 tỷ đồng.

Đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do HĐQT là người của cổ đông Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Hợp Thành xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt, trên cơ sở đã xem xét đầy đủ các dữ liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực, thị trường giá cả, chính sách khấu hao, các cơ chế chính sách và giá dịch vụ cảng biển, giá dịch vụ tầu lai tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019.

Sau khi chính thức tiếp quản quyền quản lý điều hành Cảng Quy Nhơn từ ngày 29/6/2019, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines đã chỉ đạo những người đại diện phần vốn tại Cảng Quy Nhơn phối hợp với HĐQT Công ty bằng mọi giải pháp quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Nhờ thực hiện một loạt các giải pháp tổng thể, triệt để, trách nhiệm, sự đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo và hơn 830 cán bộ nhân viên Cảng Quy Nhơn, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Quy Nhơn năm 2019 đạt 9.103.427 tấn, tăng 9,5% so với năm 2018, tăng 2,3% so với kế hoạch năm 2019, trong đó hàng container đạt 136.817 Teus, tăng 7,5% so với năm 2018, đạt 94,4% so với kế hoạch năm 2019. Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 812,8 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2018. Trong đó doanh thu kinh doanh và dịch vụ thực hiện năm 2019 đạt 800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 5% so với kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 đạt 128,6 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018, tăng 3% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao.

“Các số liệu trên là số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Cảng Quy Nhơn đã được công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép đủ điều kiện thực hiện kiểm toán”, Công ty CP Cảng Quy Nhơn khẳng định và cho rằng việc có cổ đông phát tán thông tin HĐQT Cảng Quy Nhơn thổi phồng thành tích kinh doanh năm 2019, báo cáo không trung thực là không có căn cứ, phủ nhận công sức những cố gắng của HĐQT, Ban điều hành, công sức của hơn 830 cán bộ nhân viên và công nhân người lao động Công ty gây tổn hại đến uy tín, thương hiệu Cảng Quy Nhơn.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn nhấn mạnh, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 phản ánh khách quan được tình hình thực tế tại Cảng Quy Nhơn, doanh nghiệp vừa hoạt động có hiệu quả, đảm bảo chăm lo được đời sống của người lao động, vừa có sự đầu tư vào tài sản để duy trì và nâng cao năng suất bốc xếp đảm bảo đáp ứng được sản lượng hàng hóa thông qua ngày càng tăng. Nếu loại trừ các yếu tố chi phí tăng do thay đổi về chế độ tiền lương, sửa chữa phương tiện thiết bị và yếu tố giảm khấu hao mà không tính thêm các yếu tố khác thì tổng lợi nhuận năm 2019 của Công ty còn vượt xa với số liệu tại báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, theo số liệu của Cảng năm 2018 thì sản lượng 6 tháng đầu năm là 3,87 triệu tấn, lợi nhuận trước thuế là 61,24 tỷ đồng; 6 tháng cuối năm 2018 sản lượng đạt 4,44 triệu tấn, lợi nhuận đạt 58,89 tỷ đồng. Số liệu thực tế trên phản ánh không phải sản lượng tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng, mà kết quả hoạt động kinh doanh nó phải phản ánh được một chu kỳ kinh doanh (1 năm tài chính) của doanh nghiệp, phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư, sửa chữa, yếu tố thời tiết có thuận lợi cho việc làm hàng hay không?

Trên thực tế, Bình Định có đặc điểm mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, giai đoạn này việc làm các hàng tổng hợp đặc biệt là hàng bao và hàng dăm gỗ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là không thể làm hàng, cụ thể là: Tháng 10,11 năm 2019, tỉnh Bình Định chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 5 số 6 đặc biệt cơn bão số 5 càn quét trực tiếp vào tối 30/10/2019 đã gây thiệt hại nặng. Bão đã đánh vỡ, chìm, hư hỏng nhiều tàu đánh cá. Nhiều công trình đô thị, giao thông bị bão đánh sập, hư hỏng nặng. Trong đó Cảng Quy Nhơn bị thiệt hại 1 băng tải dăm gỗ. Cũng sau đó 10 ngày cơn bão số 6  cũng đổ bộ vào khu vực tỉnh Bình Định, gây mưa nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác xếp dỡ hàng hóa thông qua Cảng (Hậu quả của 2 cơn bão làm Cảng gần như không khai thác được hàng hóa trong 2 tuần). Vì vậy sản lượng hàng thông qua cảng 6 tháng cuối năm thường có xu thế thấp hơn 6 tháng đầu năm.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng của covid, tuy nhiên với nhiều nỗ lực của toàn thể người lao động, ước thực hiện kết quả kinh doanh của Cảng Quy Nhơn vẫn đạt 5,23 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 54% so với kế hoạch năm 2020; dự kiến doanh thu khai thác và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 đạt 421 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 49% so với kế hoạch năm 2020; dự kiến lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm 2020 đạt 72 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 51% so với kế hoạch năm 2020.

“Kết quả này là minh chứng cho việc Vinalines đang quản trị vận hành Cảng Quy Nhơn rất tốt”, Thông cáo nêu rõ.

Liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu QNP lên sàn HOSE, Thông cáo cho biết là tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức vào ngày 29/6/2019, thời điểm này Vinalines chưa chính thức tiếp nhận quyền quản trị điều hành từ cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Thành, việc chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị Công ty thực hiện. Các Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đều do ông Lê Hồng Thái là người ký trực tiếp. Vinalines không tham gia soạn thảo và quyết định đối với chủ trương này.

Về nội dung niêm yết chứng khoán, Công ty CP Cảng Quy Nhơn cho biết, trước thời điểm bàn giao vốn giữa Vinalines và Hợp Thành, để không làm phức tạp quá trình thu hồi 75,01% cổ phần Cảng Quy Nhơn, xác định đúng giá trị hoàn trả cho cổ đông Hợp Thành để thực hiện nghiêm minh Kết luận Thanh tra Chính phủ, việc niêm yết chứng khoán không thể thực hiện được (Sở GD Chứng khoán thành phố HCM đã có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ niêm yết của Cảng Quy Nhơn và yêu cầu phải cung cấp kết luận của Thanh tra Chính phủ - văn bản số 997/TB-SGDHCM ngày 26/7/2018).

Trong năm 2019 và đến nay, mặc dù Vinalines đã có nhiều văn bản báo cáo Bộ GTVT cũng như đề nghị Hợp Thành đề xuất giá trị lợi ích của Nhà Đầu tư nhằm kết thúc quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay, Công ty CP Đầu tư khoáng sản Hợp Thành chưa có bất cứ đề nghị nào để đàm phán kết thúc giai đoạn 2 của quá trình chuyển giao.

Mặc dù vậy, với tinh thần cầu thị, đảm bảo công khai minh bạch và bảo vệ lợi ích của cổ đông, tại nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định đưa nội dung niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2020 vào chương trình nghị sự của Đại hội. Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Cảng Quy Nhơn sẽ tiến hành các thủ tục niêm yết cổ phiếu báo cáo Ủy ban chứng khoán trong thời gian sớm nhất.

Ngày 16/6/2020, Cảng Quy Nhơn có văn bản số 1053/QNP-TCKT về việc báo cáo tiến độ niêm yết cổ phiếu Cảng Quy Nhơn (QNP), dự kiến cuối tháng 11/2020 cổ phiếu Cảng Quy Nhơn sẽ được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Cảng Quy Nhơn về lại Vinalines
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã chính thức giành lại quyền kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn theo kiến nghị tại của Thanh tra...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư