Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Chỉ định thầu nhà đầu tư Dự án PPP luồng vào cảng Thọ Quang
Anh Minh - 13/06/2017 10:46
 
Dự án PPP cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, cảng biển Đà Nẵng sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua chỉ định thầu.
Theo thông tin của baodautu.vn, Bộ GTVT vừa chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Dự án PPP cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, cảng biển Đà Nẵng do Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất. Vào tháng 5/2017, Cục Hàng hải Việt Nam đã đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án có tổng mức đầu tư 76,1 tỷ đồng này. Cụ thể, Dự án áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu với phương thức lựa chọn là một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư là từ khi phát hành hồ sơ yêu cầu dự kiến tháng 6/2017. Loại hợp đồng áp dụng tại Dự án là Xây dựng – Cho thuê – Chuyển giao (BLT); thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng 10 ngày. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đầu tư cải tạo nạo vét tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang (giai đoạn 1) này theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam, Dự án sẽ nạo vét luồng đáp ứng cho tàu 10.000DWT từ đầu tuyến vào đến hết vũng quay cảng Sơn Trà; đoạn từ cảng Sơn Trà đến khu nước Nhà máy X50 đáp ứng cho các tàu quân sự đến 4.100T và 3.000 DWT, các tàu lớn hơn giảm tải, tàu đến 8.000 DWT không tải ra vào an toàn với tổng chiều dài tuyến nạo vét 2,83 km; đóng mới và lắp đặt 8 phao báo hiệu hàng hải; đuy tu đảm bảo chuẩn tắc kỹ thuật toàn bộ tuyến luồng trong thời gian khai thác.
Theo thông tin của baodautu.vn, Bộ GTVT vừa chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Dự án PPP cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, cảng biển Đà Nẵng do Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất. Vào tháng 5/2017, Cục Hàng hải Việt Nam đã đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án có tổng mức đầu tư 76,1 tỷ đồng này. Cụ thể, Dự án áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu với phương thức lựa chọn là một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư là từ khi phát hành hồ sơ yêu cầu dự kiến tháng 6/2017. Loại hợp đồng áp dụng tại Dự án là Xây dựng – Cho thuê – Chuyển giao (BLT); thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng 10 ngày. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đầu tư cải tạo nạo vét tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang (giai đoạn 1) này theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam, Dự án sẽ nạo vét luồng đáp ứng cho tàu 10.000DWT từ đầu tuyến vào đến hết vũng quay cảng Sơn Trà; đoạn từ cảng Sơn Trà đến khu nước Nhà máy X50 đáp ứng cho các tàu quân sự đến 4.100T và 3.000 DWT, các tàu lớn hơn giảm tải, tàu đến 8.000 DWT không tải ra vào an toàn với tổng chiều dài tuyến nạo vét 2,83 km; đóng mới và lắp đặt 8 phao báo hiệu hàng hải; đuy tu đảm bảo chuẩn tắc kỹ thuật toàn bộ tuyến luồng trong thời gian khai thác.

Theo thông tin của baodautu.vn, Bộ GTVT vừa chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Dự án PPP cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, cảng biển Đà Nẵng do Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất.

Vào tháng 5/2017, Cục Hàng hải Việt Nam đã đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án có tổng mức đầu tư 76,1 tỷ đồng này.

Cụ thể, Dự án áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu với phương thức lựa chọn là một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư là từ khi phát hành hồ sơ yêu cầu dự kiến tháng 6/2017. Loại hợp đồng áp dụng tại Dự án là Xây dựng – Cho thuê – Chuyển giao (BLT); thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng 10 ngày.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đầu tư cải tạo nạo vét tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang (giai đoạn 1) này theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam, Dự án sẽ nạo vét luồng đáp ứng cho tàu 10.000DWT từ đầu tuyến vào đến hết vũng quay cảng Sơn Trà; đoạn từ cảng Sơn Trà đến khu nước Nhà máy X50 đáp ứng cho các tàu quân sự đến 4.100T và 3.000 DWT, các tàu lớn hơn giảm tải, tàu đến 8.000 DWT không tải ra vào an toàn với tổng chiều dài tuyến nạo vét 2,83 km; đóng mới và lắp đặt 8 phao báo hiệu hàng hải; đuy tu đảm bảo chuẩn tắc kỹ thuật toàn bộ tuyến luồng trong thời gian khai thác.

Cảng Thọ Quang, Đà Nẵng: Dự án hạ tầng hàng hải đầu tiên đầu tư theo hình thức PPP
Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng sẽ là công trình hàng hải đầu tiên sẽ được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư