Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 03 năm 2023, 02:07:55
Chính phủ thông qua một số đề xuất của Bộ Giao thông về 3 dự án cao tốc Bắc – Nam
Anh Minh - 27/07/2020 20:38
 
Chính phủ vừa thông qua một số đề xuất của Bộ GTVT để triển khai 3 dự án cao tốc Bắc Nam: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.
Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua huyện Triệu Phong đang thi công.
Triển khai thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Duy Lợi.

Thay mặt Chính phủ, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/NQ – CP về việc triển khai Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó,Chính phủ thông qua một số đề xuất của Bộ GTVT để triển khai 3 dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được Quốc hội khóa XIV quyết nghị tại Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư:

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư được quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư công quyết định phê duyệt điều chỉnh 3 dự án thành phần. Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định điều chỉnh dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 3 dự án thành phần chuyển đổi.

Tại Nghị quyết số 112, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn để thực hiện Dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ Dự án.

Chinh phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng các dự án thành phần từ tháng 9/2020, chậm nhất đến cuối năm 2022 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Các nội dung khác vẫn sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

“Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chủ trương thực hiện Dự án trong các ngành, các cấp và nhân dân”, Chính phủ chỉ đạo.

Trước đó, trong Tờ trình số 6681/BGTVT - TTr gửi Chính phủ ngày 10/7, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ quyết nghị việc Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư theo khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư công và khoản 7, Điều 1, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm khác của người quyết định đầu tư trong giai đoạn thực hiện dự án, giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng theo quy định.

“Đây là cơ chế cần thiết để sớm khởi động 3 dự án thành phần trên hiện trường, qua đó giải ngân lượng vốn đầu tư công lớn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội”, lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá.

Triển khai Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với chiều dài 654km, được chia thành 11 dự án thành phần, trong đó bao gồm 3 dự án thành phần đầu tư công và 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 giao Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) tổ chức thực hiện. Bộ GTVT đã căn cứ quy mô của từng dự án thành phần để thẩm định, quyết định đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công; đến nay đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, cơ bản hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán; các địa phương đã thực hiện và cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện ba dự án thành phần đầu tư công đã khởi công xây dựng, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

Trên cơ sở Tờ trình số 282/TTr-CP ngày 5/6/2020 của Chính phủ, Quốc hội đã có Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức PPP sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối với 3 dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây; 5/8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP còn lại tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Bộ GTVT đang thực hiện thủ tục điều chỉnh đầu tư 3 dự án thành phần nêu trên; khi điều chỉnh, không làm thay đổi mục tiêu, phạm vi, quy mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; tổng mức đầu tư giảm so với đầu tư theo hình thức PPP đã được Bộ GTVT phê duyệt, riêng mức vốn đầu tư công lớn hơn 10.000 tỷ đồng dẫn đến dự án thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư công đối với dự án quan trọng quốc gia, đối với dự án mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư dự án (Điều 40 Luật Đầu tư công); đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở thẩm định của Bộ KH&ĐT (Điều 82, 83 Luật Đấu thầu).

Bổ sung tiêu chí vận hành công trình đặc biệt khi chọn thầu cao tốc Bắc Nam
Bộ GTVT sẽ bổ sung quy định về năng lực, kinh nghiệm vận hành các công trình đặc biệt như hệ thống hầm đường bộ trong hồ sơ mời thầu lựa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư