Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Chính thức bổ sung quy định cho vay điện tử, ngân hàng tránh được rủi ro pháp lý
T.L - 29/06/2023 17:53
 
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng.

Cá nhân vay theo phương thức điện tử được giải ngân tối đa 100 triệu đồng

Trong Thông tư 06 vừa ban hành, NHNN đã bổ sung Mục 3 Chương II hoạt động cho vay bằng phương thức điện tử.

Với sự phát triển của công nghệ số, lâu nay, các tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính) đã áp dụng cho vay bằng phương thức điện tử với các khoản vay nhỏ lẻ. Tuy nhiên, việc áp dụng phương thức này trên cơ sở “ứng dụng linh hoạt” của các ngân hàng, bởi các văn bản hiện hành chưa cho phép phương thức cho vay điện tử. Do đó, mặc dù vẫn triển khai, song nhiều ngân hàng vẫn lo ngại nếu có tranh chấp xảy ra, hợp đồng tín dụng có nguy cơ bị tuyên vô hiệu do rủi ro pháp lý.

Vì vậy, với các quy định mới, các tổ chức tín dụng có thể triển khai cho vay theo phương thức điện tử mà không sợ rủi ro pháp lý.

Thông tư quy định, các tổ chức tín dụng phải có giải pháp, công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu theo quy định.

Dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống và được nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định không vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng.

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định và các tài liệu, dữ liệu khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng tổ chức xét duyệt cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo nguyên tắc phân định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận xây dựng, thiết lập và vận hành hệ thống thông tin phục, vụ khâu thẩm định và quyết định cho vay. Trường hợp có rủi ro phát sinh, tổ chức tín dụng phải có cơ chế để xác định từng cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm và xử lý kịp thời các vấn đề, rủi ro phát sinh để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong việc tổ chức xét duyệt cho vay bằng phương tiện điện tử của tổ chức tín dụng.

Thỏa thuận cho vay được lập thành văn bản, trường hợp là hợp đồng điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và phải có tối thiểu các nội dung quy định tại Điều 23 Thông tư  39/2016/TT-NHNN.

Không được vay vốn ngân hàng để góp vốn, mua cổ phần

Thông tư 06 cũng sửa đổi quy định về những nhu cầu vốn không được cho vay. Theo đó, so với Thông tư cũ, Thông tư mới đã bổ sung một số quy định về cấm vay vốn để gửi tiền, để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom..

Theo đó, so với Thông tư cũ, Thông tư mới đã bổ sung một số quy định không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.

Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 1/9/2023, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đó. Trường hợp thoả thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dung, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Số hóa cho vay, nguy cơ ngân hàng thua kiện vì kẹt khung pháp lý
Sẵn sàng số hóa hoạt động cho vay, song do quy định hiện hành chưa chấp nhận chữ ký số, eKYC..., nên ngân hàng, công ty tài chính lo thua kiện, nếu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư