Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 10:32:13
Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ trong 6 tháng đối với ô tô lắp ráp trong nước
Như Trung - 26/11/2021 18:42
 
Chính phủ vừa ban hành nghị định cho phép giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, bắt đầu từ tháng 12/2021 đến hết tháng 5/2022.
Việc giảm lệ phí trước bạ chỉ áp dụng với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Việc giảm lệ phí trước bạ chỉ áp dụng với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo Nghị định trên, từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu LPTB bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về LPTB; các nghị quyết hiện hành của HĐND, hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu LPTB tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu LPTB tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về LPTB; các nghị quyết hiện hành của HĐND, hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu LPTB tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Nghị định 103/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Xe nhập khẩu cũng mong được giảm lệ phí trước bạ như xe lắp ráp trong nước
Doanh nghiệp nhập khẩu xe nguyên chiếc đã gửi thư tới các cơ quan chức năng mong muốn cũng được giảm lệ phí trước bạ như đang xem xét với ô tô...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư