Chốt lịch tổ chức Festival - Huế lần thứ 10
Festival Huế lần thứ X, năm 2018 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 27/4 - 2/5/2018 với chủ đề:“ Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế: 1 điểm đến 5 di sản”.
Festival Huế lần thứ X, năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5/2018
Festival Huế lần thứ X, năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5/2018

Theo Ban tổ chức Festival Huế cho biết, Festival Huế 2018 sẽ tập trung nhấn mạnh về tinh hoa văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là di sản văn hóa Huế với 5 Di sản: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế; Hai di sản phi vật thể cấp quốc gia: Ca Huế và Dệt Dèng (A-Lưới). 

Cũng theo Ban tổ chức, Festival Huế lần thứ X - 2018 là sự kế thừa và khẳng định sự thành công của các kỳ Festival trước đây; là nơi hội tụ giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa của các quốc gia, nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giao lưu quốc tế; giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc văn hoá Việt Nam, văn hoá Huế, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Đồng thời, Festival Huế 2018 cũng gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử văn hóa của Thừa Thiên Huế và Quốc gia: Kỷ niệm 50 năm tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018); Kỷ niệm 230 năm sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (1788-2018); 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (1993-2018); 15 năm Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại (2003-2018).

Tâm Đăng

Bình luận của bạn về bài viết...