Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 07:09:03
Chủ tịch Đạt Phương: Chưa tăng vốn, không nhượng dự án bất động sản
Chí Tín - 07/04/2018 15:24
 
Ngày 7/4, Công ty cổ phần Đạt Phương (mã DPG, sàn UPCoM) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đạt Phương chưa có chủ trương tăng vốn trong năm nay
Đạt Phương chưa có chủ trương tăng vốn trong năm nay

Tại Đại hội, ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, Công ty không có ý định chuyển nhượng các dự án bất động sản.

Công ty có quỹ đất có thể sử dụng khoảng 10 năm, nên chủ trương của doanh nghiệp làm theo phương pháp an toàn và cuốn chiếu để không quá áp lực tài chính, nhưng cũng không để mất  cơ hội.

Riêng trong năm 2018, ông Tuấn cho biết, Dự án Võng Nhi sẽ mở khoảng 2 đến 3 đợt, số lượng mỗi đợt sẽ phụ thuộc hiệu quả kinh doanh và thị trường. “Nhưng theo đánh giá của chúng tôi, dự án đang rất được các nhà đầu tư cũng rất quan tâm”, ông Tuấn cho biết.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng chia sẻ các cổ đông việc sẽ chuyển sàn sang Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong khoảng tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, Công ty cũng chưa có chủ trương phát hành để tăng vốn.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu thuần đạt 1.996 tỷ đồng, bằng 141,5% so với thực hiện năm; lợi nhuận trước thuế 250,6 tỷ đồng, bằng 113,8% thực hiện năm 2017; lợi nhuận sau thuế 211,9 tỷ đồng, bằng 110,9% thực hiện năm 2017.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ, Công ty cổ phần Đạt Phương dự kiến đạt doanh thu thuần 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 225,8 tỷ đồng, lợi nhuân sau thuế 180,7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 15 – 20%.

Đối với các công ty thành viên, Công ty cổ phần Bông Sung dự kiến đạt doanh thu thuần 189,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 58,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn dự kiến doanh thu thuần 65,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 659 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 527 triệu đồng; Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi dự kiến doanh thu thuần 155,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế âm 150 triệu đồng.

Trong kế hoạch kinh doanh bất động sản, Đạt Phương sẽ mở bán đợt 1 Khu đô thị Võng Nhi vào tháng 6/2018, trước đó, Công ty dự trù sẽ duyệt xong giá đất vào tháng 4/2018.

Với một số dự án khác, Khu đô thị Đồng Nà (diện tích 6ha) sẽ hoàn tất giải phóng toàn bộ mặt bằng, duyệt xong thiết kế hạ tầng, duyệt giá đất, bắt đầu thi công hạ tầng… ; Khu đô thị Cồn Tiến dự kiến sẽ giải phóng xong mặt bằng trong năm 2018, duyệt thiết kế hạ tầng và duyệt xong giá đất.

Đạt Phương đang có kế hoạch thực hiện một số dự án khác như Dự án Khu đô thị Nồi Rang (14ha), Khu đô thị Bình Dương 183ha…

Trước đó, trong năm 2017, Đạt Phương đạt doanh thu thuần 1.410 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 191 tỷ đồng.

Riêng Công ty mẹ trong năm 2017 đạt doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 181 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 148 tỷ đồng.

Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Lấn sân đầu tư BĐS vì "vận hành chung cư còn dễ hơn vận hành nhà máy hóa chất"
Trong năm 2018, một trong những điểm đáng chú ý trong kế hoạch đầu tư của Công ty Hóa chất Đức Giang là Dự án đầu tư Khu chung cư Đức Giang với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư