Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2020, 21:09:47
Chưa kết luận sơ bộ vụ điều tra chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu
Thế Hải - 24/05/2016 08:20
 
Bộ Công Thương đã có thông báo về việc gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu (mã số vụ việc AD-02) 23-05-2016

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, ngày 23 tháng 5 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2003/QĐ-BCT gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ vụ việc này thêm 60 ngày.

Bộ Công thương Gia hạn thời gian kết luận sơ bộ với thép mạ nhập khẩu thêm 60 ngày
Bộ Công thương đã quyết định gia hạn thời gian kết luận sơ bộ với thép mạ nhập khẩu thêm 60 ngày

Trước đó, ngày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ có mã HS: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7225.99.90; 7226.99.11; 7226.99.19; 7226.99.91; 7226.99.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã số vụ việc AD-02).

Theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra, Cơ quan điều tra công bố kết luận sơ bộ về các nội dung liên quan đến quá trình điều tra; trường hợp đặc biệt, thời hạn công bố kết luận sơ bộ có thể được gia hạn nhưng không quá sáu mươi ngày.

Với việc gia hạn thời gian kết luận sơ bộ với thép mạ nhập khẩu thêm 60 ngày, Bộ Công Thương thông báo để các doanh nghiệp liên quan lưu ý và chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình khi ký kết các đơn hàng nhập khẩu.

Rà soát chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, cơ quan này đang tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát hàng năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư