Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2021, 14:02:26
Chứng khoán Dầu khí phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo
Chí Tín - 24/03/2021 13:53
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI) dự kiến sẽ thực hiện đợt phát hành trái phiếu đợt đầu tiên của năm 2021.
Lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định là 9%/năm.
Trái phiếu của Chứng khoán Dầu khí có lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định là 9%/năm.

Đây là loại trái phiếu bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, sẽ xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 300 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu là 1 năm.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định là 9%/năm.

Các trái phiếu sẽ chịu lãi kể từ ngày người sở hữu trái phiếu thanh toán đầu đủ tiền mua trái phiếu cho tổ chức phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Trái phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Luật chứng khoán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, doanh thuần của Chứng khoán Dầu khí trong 2 năm 2019 và 2020 lần lượt là 122 tỷ đồng và 157 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 6,3 tỷ đồng và 6,9 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2020 là 625 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 103,71%, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 46,24%. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 1,11%.

Công ty cho biết trong thời gian 3 năm vừa qua, Công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay đến hạn và các khoản trái phiếu đến hạn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

NCB sắp chào bán 150 triệu cổ phiếu và phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa thông qua Nghị quyết về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư