Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Có bắt buộc ghi tên nhà thầu phụ trong hợp đồng giữa nhà thầu chính và chủ đầu tư?
Anh Ngọc - 04/10/2019 07:07
 
Theo quy định, hồ sơ dự thầu là một thành phần của hồ sơ hợp đồng. Việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu phải tuân thủ quy định trong hợp đồng, trong đó có nội dung liên quan đến nhà thầu phụ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trọng Nghĩa (tỉnh Bắc Ninh) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi là nhà thầu phụ đã có tên trong hồ sơ dự thầu.

Cho tôi hỏi, khi nhà thầu chính trúng thầu thì tên nhà thầu phụ có phải thể hiện trong hợp đồng giữa nhà thầu chính và chủ đầu tư không?

Nếu có thì thể hiện như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 63 Luật Đấu thầu, hồ sơ dự thầu là một thành phần của hồ sơ hợp đồng. Việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu phải tuân thủ quy định trong hợp đồng, trong đó có nội dung liên quan đến nhà thầu phụ.

Chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt
Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư