Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Cổ đông Southern Bank đồng thuận gần 100% sáp nhập vào Sacombank
Thùy Vinh - 14/07/2015 19:40
 
Sau gần 5 tiếng đồng hồ, ĐHĐCĐ Southern Bank kết thúc, với tỷ lệ đồng thuận của cổ đông đạt gần 100% thông qua đề án sáp nhập vào Sacombank.

Cụ thể, kết quả, tỷ lệ cổ đông tán thành là 99,88% đồng ý với phương án sáp nhập vào Sacombank. Kết quả, tỷ lệ cổ đông tán thành là 99,88% đồng ý với phương án sáp nhập vào Sacombank.

Dự kiến trong quý III/2015, việc sáp nhập sẽ được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc. Các thủ tục khác cũng được hoàn thiện trong quý này. Sang quý IV/2014, Sacombank sau sáp nhập sẽ xin lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu STB, đồng thời thực hiện sắp xếp lại mạng lưới hoạt động.

 

Về nhân sự, Ngân hàng dự kiến giữ nguyên cơ cấu nhân sự hiện tại của Sacombank, sẽ bổ sung thêm các cá nhân có năng lực quản lý và chuyên môn cao từ Southern Bank.

Cụ thể, HĐQT của ngân hàng sau sáp nhập gồm 9 người (như Sacombank hiện tại); Ban kiểm soát sẽ tăng thêm 2 người lên 5 thành viên, Ban điều hành tăng thêm 5 người, lên 25 người.

Về người lao động, Sacombank hiện có 12.608 nhân sự và Southern Bank là 2.902 người. Tổng cộng ngân hàng sau sáp nhập sẽ có 15.510 nhân sự.

Tổng số điểm giao dịch sau khi sáp nhập là 649 điểm, trong đó có 112 chi nhánh và 526 phòng giao dịch trong nước và có 2 ngân hàng con cùng 9 chi nhánh ở nước ngoài. Về nhân sự, Ngân hàng dự kiến giữ nguyên cơ cấu nhân sự hiện tại của Sacombank, sẽ bổ sung thêm các cá nhân có năng lực quản lý và chuyên môn cao từ Southern Bank.

Cụ thể, HĐQT của ngân hàng sau sáp nhập gồm 9 người (như Sacombank hiện tại); Ban kiểm soát sẽ tăng thêm 2 người lên 5 thành viên, Ban điều hành tăng thêm 5 người, lên 25 người.

Về người lao động, Sacombank hiện có 12.608 nhân sự và Southern Bank là 2.902 người. Tổng cộng ngân hàng sau sáp nhập sẽ có 15.510 nhân sự.

Những đại hội cổ đông “cân não” trong tháng 7
GPBank, Nam A Bank, Eximbank, SouthernBank, Sacombank, DongABank là 6 ngân hàng tổ chức Đại hội cổ đông vô cùng nhạy cảm trong tháng 7/2015. Đây cũng là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư