Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 10 năm 2022, 00:28:20
Cổ phiếu tăng 38%, Năm Bảy Bảy muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ
Duy Bắc - 19/08/2022 08:10
 
Sau cổ đông lớn tới lượt CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE) thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.

Cổ đông lớn và Công ty đồng loạt bán ra cổ phiếu NBB

Căn cứ nhu cầu tài chính trong năm 2022, Năm Bảy Bảy đã thông qua việc bán 315.861 cổ phiếu quỹ và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết, tính tới 30/6/2022, Năm Bảy Bảy đang ghi nhận 7,09 tỷ đồng giá trị cổ phiếu quỹ, tương ứng sở hữu 315.861 cổ phiếu quỹ. Như vậy, ước tính giá trị mua trung bình 22.437 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu NBB hồi phục từ 21/6 tới nay (Nguồn: FireAnt).
Cổ phiếu NBB hồi phục từ 21/6 tới nay (Nguồn: FireAnt).

Bối cảnh đăng ký bán, cổ phiếu NBB vừa trải qua chuỗi hồi phục từ 21/6 đến 18/8. Cụ thể, trong thời gian trên, cổ phiếu NBB tăng gần 38% từ 14.500 đồng lên 20.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, cổ đông lớn liên tục bán ra cổ phiếu NBB. Cụ thể, tính tới 31/12/2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – sàn HoSE) sở hữu 65,32% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận là đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, tới 31/3/2022, CII chỉ còn sở hữu 49% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận là công ty liên kết.

Thêm nữa, từ 6/6 đến 4/7, CII đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 49% về còn 47,51% vốn điều lệ; và từ 7/7 đến 5/8, CII tiếp tục bán thêm 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 47,51% về còn 37,52% vốn điều lệ.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận lao dốc

Trong quý II/2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 93,37 tỷ đồng, giảm 76,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 0,41 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 36,4% lên 51%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 66,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 94,6 tỷ đồng về 47,65 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 67,2%, tương ứng giảm 82,73 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 30,8%, tương ứng giảm 24,16 tỷ đồng về 54,34 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 59,9%, tương ứng giảm 12,82 tỷ đồng về 8,57 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 13,93 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5,38 tỷ đồng, tức giảm 19,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý II, Công ty ghi nhận lỗ 15,26 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,36 tỷ đồng, tức giảm thêm 57,62 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận cốt lõi âm, hoạt động khác ghi nhận lỗ, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 40,32 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 169,16 tỷ đồng, giảm 69,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1,96 tỷ đồng, giảm 98,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 1,9% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Bên cạnh lợi nhuận lao dốc, dòng tiền kinh doanh cũng âm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 696,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 178,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.122,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.822,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và phục vụ mở rộng đầu tư.

Được biết, cổ phiếu NBB niêm yết trên sàn HoSE từ năm 2009 tới nay. Trong đó, xét về dòng tiền từ khi niêm yết tới nay, chưa năm nào dòng tiền âm kỷ lục như 6 tháng đầu năm 2022, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010 với giá trị âm 594,11 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 44,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.964,9 tỷ đồng lên 6.338,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 1.608,2 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.586,7 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.428,2 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.202 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 83% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 647,8 tỷ đồng lên 1.428,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 29,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 270,7 tỷ đồng lên 1.202 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng mạnh tồn kho và các khoản phải thu, điều này đã góp phần dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 157,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.872,8 tỷ đồng lên 3.059,9 tỷ đồng và chiếm 48,3% tổng nguồn vốn.

Như vậy, Công ty đã tăng vay nợ trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền này chủ yếu chảy vào tồn kho và các khoản phải thu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu NBB giảm 700 đồng về 20.000 đồng/cổ phiếu.

Năm Bảy Bảy: Lợi nhuận lao dốc, CII bán thêm 10 triệu cổ phiếu
Cổ đông lớn nhất tiếp tục bán ra thêm cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE) để giảm sở hữu về 37,52% vốn điều lệ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư