Công ty cổ phần có vốn nhà nước phải thực hiện theo Luật Đấu thầu?
Theo quy định, dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Đỗ Duy Mạnh (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, vốn Nhà nước chiếm chi phối (trên 50%).

Xin hỏi, khi mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu với giá trị gói thầu lớn (từ 10 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng) có cần áp dụng Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Theo đó, nếu phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước chiếm từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Việc xác định vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...