Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Đã có doanh nghiệp đạt được thỏa thuận nới kỳ hạn sau Nghị định 08/2023/NĐ-CP
Thanh Thủy - 21/03/2023 14:06
 
Hai lô trái phiếu với tổng trị giá 900 tỷ đồng của Hưng Thịnh Land đã được điều chỉnh kỳ hạn nợ sau hơn 2 tuần kể từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, hội nghị người sở hữu trái phiếu do CTCP Hưng Thịnh Land đã đạt được những thỏa thuận về việc kéo hạn kỳ hạn trái phiếu. Lãi suất chưa có thay đổi ngay, nhưng các trái chủ cũng đã nâng thêm ở các mốc thời gian thanh toán sau.

Cụ thể, vào ngày 18/3, trái chủ lô trái phiếu H79CH2123002 trị giá 400 tỷ đồng đã thống nhất kéo dài kỳ hạn từ 2 năm lên 30 tháng. Ngày đáo hạn trái phiếu chuyển sang 19/9/2023.

Hội nghị trái chủ cũng đã thống nhất phương án mua lại trước hạn ngay khi có thể, nhưng không muộn hơn ngày đáo hạn theo tiến độ.

“Tổ chức phát hành phải mua lại tối đa toàn bộ Trái phiếu đang lưu hành ngay khi có thể nhưng không muộn hơn mốc cam kết nêu trên, đồng thời, Trái chủ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác”, Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu đã thống nhất.

Theo đó, Hưng Thịnh Land sẽ chia nhỏ số tiền thanh toán tiền gốc trái phiếu. Lần giải ngân gần nhất là vào ngày 20/3/2023 với số tiền gốc trái phiếu mua lại là 20 tỷ đồng.

Tiến độ thanh toán nợ gốc của lô trái phiếu H79CH2123002 

Lãi suất trái phiếu ban đầu được xác định là 10,5%/năm đối với năm đầu tiên và thả nổi từ năm thứ hai trở đi, tính bằng tổng của  4,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi. Đồng thời, lãi suát sẽ không thấp hơn 10,5%/năm. Ngày thanh toán được phép chậm tối đa vào ngày cuối cùng của tháng đó so với cam kết theo tiến độ.

Từ năm thứ ba trở đi, cũng chính là từ thời điểm gia hạn, các trái chủ thống nhất mức lãi suất là 15%/năm. Trong trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán đúng hạn gốc, lãi trái phiếu, lãi suất sẽ điều chỉnh về 13%/năm và được điều chỉnh toàn bộ lãi suất của tất cả các kỳ từ năm thứ ba trở đi vào kỳ thanh toán cuối cùng.

Trong trường hợp công ty thanh toán gốc, lãi bị chậm nhưng không quá ngày cuối cùng của tháng thì toàn bộ lãi suất sẽ được áp dụng là 15%/năm và trái phiếu không bị tuyên bố vi phạm. Trường hợp lãi chậm các mốc cam kết nêu trên thì lãi suất áp dụng là 18%/năm cho phần trả chậm.

Tương tự, đối với lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01 trị giá 500 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 20/3, trái chủ đã đồng ý điều chỉnh kỳ hạn từ 3 năm lên 43 tháng. Ngày đáo hạn mới là 20/10/2023. Thời gian nới kỳ hạn là 7 tháng.

Tổ chức phát hành phải mua lại tối đa toàn bộ trái phiếu đang lưu hành ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 20/10. Đồng thời, nợ gốc trái phiếu cũng được trả dần thông qua phương án mua lại trái phiếu theo tiến độ.  

Tiến độ thanh toán nợ gốc của lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01 

Đối với lô trái phiếu này, trái chủ áp dụng mức lãi suất cố định 15%/năm ở năm thứ 4. Trường hợp lãi chậm các mốc cam kết nêu trên thì lãi suất áp dụng là 18%/năm cho phần trả chậm. Trước đó, trái phiếu trên áp dụng mức lãi suất 11% cho năm đầu tiên và lãi suất thả nổi tính bằng lãi suất tham chiếu cộng 4,1% (không thấp hơn 11%).

Ngày thanh toán được phép chậm tối 5 ngày so với cam kết theo tiến độ.

Hoán đổi nợ trái phiếu sang tài sản khác: Quyền đương nhiên của trái chủ
Bài viết này muốn mang đến cho độc giả, nhất là các trái chủ, một cách nhìn khác về giá trị thực chất của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, ngày...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư