Đà Nẵng: Hơn 1.300 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, trong quý I/2019, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 1.300 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 6.622 tỷ đồng.

Ngày 5/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, trong quý I/2019 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.341 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 6.622 tỷ đồng, tăng 18,9% về số doanh nghiệp và tăng 23,4% về vốn so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành chính.

Một số lượng lớn doanh nghiệp thành lập mới đang có sự chuyển dịch về ngành nghề kinh doanh như: bất động sản tăng 40,68%; giáo dục và đào tạo tăng 110,53%; thông tin và truyền thông tăng 59,38% so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, 2 năm gần đây, thành phố Đà Nẵng có tốc độ doanh nghiệp thành lập mới trong nhóm dẫn đầu cả nước, sự phát triển của doanh nghiệp mới có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng có 27.872 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt hơn 170.000 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...