Đà Nẵng: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội
Sở xây dựng TP Đà Nẵng vừa có Thông báo số 210/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng - Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Theo đó, đối tượng ưu tiên do UBND TP Đà Nẵng quy định gồm: a) Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo theo chuẩn của TP; b) Hộ có người có công với cách mạng được quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; c) Hộ là cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ cấp TP đến cấp xã (phường); Viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách TP; d) Hộ là người lao động, thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp TP đến cấp quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách TP; đ) Đối tượng thuộc diện thu hút của TP (không áp dụng đối tượng vận dụng thu hút của TP).

Để được đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng, các đối tượng trên phải đáp ứng được các điều kiện sau.

Cụ thể, về điều kiện cư trú, đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, b (nêu trên) thì phải có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục tại TP đủ 7 năm trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ). Đối với các trường hợp quy định tại Điểm c, d, đ (nêu trên) thì không phải áp dụng điều kiện thường trú liên tục tại TP đủ 7 năm trở lên.

Về điều kiện nhà ở, những người đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng phải bức xúc về chỗ ở, hiện đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu dưới 10m2 sàn/người (trường hợp có nhà ở nhưng đã bán thì chỉ xem xét khi đủ thời gian 5 năm kể từ khi bán nhà).

Điều kiện về thời gian công tác và gia đình, đối với các trường hợp quy định tại Điểm c, d (nêu trên) thì phải có thời gian công tác liên tục đủ 7 năm trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ) và đã lập gia đình.

Ngoài ra, các đối tượng ưu tiên và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và 2, hiện nay TP chưa xem xét giải quyết các đối tượng khác.

Thành phần hồ sơ và mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng được đăng tải trên trang web của Sở Xây dựng Đà Nẵng (http://www.sxd.danang.gov.vn/).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng. Thời gian giải quyết trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Hoàng Vinh

Bình luận của bạn về bài viết...