Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Đại hội cổ đông Vingroup: Nhắm mục tiêu doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng
Chí Tín - 23/05/2019 10:16
 
Ngày 23/5/2019, Tập đoàn Vingoup - Công ty cổ phần đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.
Đại hội diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Almaz, quận Long Biên, Hà Nội
Đại hội diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Almaz, quận Long Biên, Hà Nội

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ đông, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến đạt khoảng 140.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 6.500 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 121.894 tỷ đồng, tăng 32.544 tỷ đồng (tương đương 36%) so với năm 2017 do doanh thu mọi lĩnh vực đều tăng trong năm, đặc biệt là doanh thu chuyển nhượng bất động sản.

Trong các lĩnh vực cốt lõi, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 33% từ 62.482 tỷ đồng lên 83.272 tỷ đồng năm 2018.

Tăng trưởng doanh thu chuyển nhượng bất động sản chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại nhiều dự án trọng điểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các toà Landmark 81 (Vinhomes Central Park), Vinhomes Golden River, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Metropolis….

Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư tăng trưởng 26% từ 4.410 tỷ đồng lên 5.559 tỷ đồng trong năm 2018 do quy mô hệ thống trung tâm thương mại tiếp tục gia tăng trên toàn quốc.

Hiện tại, Tập đoàn sở hữu và vận hành 66 trung tâm thương mại với 4 mô hình khác nhau.

Doanh thu dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí đạt 7.366 tỷ đồng trong năm 2018, tương đương tăng trưởng 35% nhờ vào lượng khách du lịch tăng cao và quy mô các khu nghỉ dưỡng liên tục được mở rộng, đạt hơn 16.400 phòng trên cả nước.

Doanh thu dịch vụ bán lẻ tăng 48% từ 13.053 tỷ đồng năm 2017 lên 19.326 tỷ đồng năm 2018 do mạng lưới bán lẻ tiếp tục được mở rộng và doanh thu bán lẻ trên mỗi m2 tăng mạnh khi thương hiệu VinMart, VinMart+ và VinPro trở nên quen thuộc với người tiêu dùng.

Doanh thu hoạt động sản xuất đạt 556 tỷ đồng nhờ hoạt động bán xe máy điện và điện thoại thông minh trong những tháng cuối năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Tập đoàn tăng trưởng 9% từ 5.655 tỷ đồng năm 2017 lên 6.191 tỷ đồng năm 2018.

Trong năm 2018, bên cạnh việc khai trương các trung tâm thương mại và khách sạn, Tập đoàn triển khai xây dựng, bắt đầu đưa vào vận hành một số dự án bất động sản phức hợp có hợp phần nhà ở như Vinhomes Central Park, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Imperia Hải Phòng, Dự án Vinhomes Marina, Vinhomes Star City Thanh Hóa.

Đặc biệt trong năm 2018, Tập đoàn đã triển khai đồng loạt 3 dự án đại đô thị lớn tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gồm Dự án Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City.

Các dự án này đang triển khai xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật và một phần các công trình cao tầng. Ngoài ra, trong lĩnh vực sản xuất tại địa điểm dự án đầu tư tại Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup đã đưa vào sử dụng khu sản xuất xe máy điện, khu sản xuất ôtô, nhà điều hành và một số nhà xưởng trong khu phụ trợ, khu sản xuất điện thoại di động.

Trong năm 2018, Tập đoàn đã phát hành thành công 84 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư là Công ty Quản lý Quỹ Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1.

Mục đích huy động vốn để thực hiện các dự án bất động sản, dự án hạ tầng xã hội (gồm cả việc đầu tư trực tiếp, thông qua mua hoặc hợp tác kinh doanh với các đối tác khác), cấp vốn lưu động và các hoạt động khác được phép của Tập đoàn.

Công ty TNHH Kiểm toán &Tư vấn UHY xác nhận Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn huy động của Tập đoàn tại ngày 31/12/2018, phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày ở thuyết minh của báo cáo, trong đó vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng theo đúng mục đích như nêu trên và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 Một số nét cơ bản về tình hình tài chính:
Tài sản ngắn hạn tăng 35.032 tỷ đồng, từ 100.247 tỷ đồng lên 135.279 tỷ đồng trong năm 2018, chủ yếu do biến động ở chỉ tiêu phải thu ngắn hạn do ứng trước tiền thực hiện Dự án và đặt cọc triển khai các Dự án mới của Tập đoàn như VinFast và Đại đô thị Vinhomes.
Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 34% so với cùng kỳ 2017, đạt mức 152.695 tỷ đồng tại ngày 31/12/2018.
Các danh mục Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đều tăng do Tập đoàn gia tăng số lượng cơ sở hoạt động và dự án đang đầu tư.
Giá trị Tài sản cố định tăng từ 35.650 tỷ đồng năm 2017 lên 49.369 tỷ đồng năm 2018, tương đương mức tăng 38% do sự phát triển mạnh mẽ về quy mô nêu trên.
Trong kỳ, Bất động sản đầu tư tăng 8.545 tỷ đồng từ 18.198 tỷ đồng lên 26.744 tỷ đồng tại cuối năm 2018 do Vincom Retail mở rộng quy mô mạng lưới bán lẻ trên toàn quốc với việc đưa thêm 20 TTTM và trung tâm mua sắm vào hoạt động trên cả nước.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận mức tăng 21.037 tỷ đồng lên 58.529 tỷ đồng vào cuối năm 2018 do Tập đoàn triển khai xây dựng nhà máy VinFast tại Hải Phòng và nhiều dự án bất động sản khác trong năm.
Tài sản dài hạn khác ghi nhận mức giảm 3.531 tỷ so với năm 2017 chủ yếu do Tập đoàn giảm khoản đặt cọc cho mục đích phát triển dự án bất động sản.
Tổng nợ phải trả năm 2018 ở mức 188.960 tỷ đồng. Nợ dài hạn tăng do Tập đoàn huy động thêm vốn để tài trợ cho các dự án bất động sản cũng như hoạt động sản xuất.
Tổng nợ vay của Tập đoàn ở mức 91.092 tỷ đồng năm 2018. Cơ cấu Nợ vay của Tập đoàn phần lớn là trái phiếu doanh nghiệp (48%), các khoản vay hợp vốn (30%) và trái phiếu hoán đổi (11%).
Vốn chủ sở hữu tăng 88% từ 52.557 tỷ đồng lên 99.014 tỷ đồng cuối năm 2018 chủ yếu do trong kỳ Vingroup phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi và tăng vốn đầu tư từ cổ đông không kiểm soát.
Chi 1 tỷ USD, chaebol Top 3 của Hàn Quốc thành cổ đông lớn nhất của Vingroup
Chi 1 tỷ USD mua cổ phần, SK Group sẽ là cổ đông nước ngoài lớn nhất nắm giữ 6% vốn điều lệ của Vingroup. Vốn điều lệ tập đoàn này tăng lên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư