Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Đề nghị xử lý trách nhiệm liên quan sai phạm tại Dự án Khu dân cư kế cận KCN Lộc Sơn
Linh Đan - 17/04/2024 14:27
 
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xử lý trách nhiệm hàng loạt cơ quan, đơn vị liên quan đến sai phạm tại Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Bảo Lộc và các đơn vị có liên quan rà soát, tính toán số tiền chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư khi được gia hạn tiến độ thực hiện dự án và gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo quy định.

Lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP do không nộp hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng năm 2017, 2018, 2019 và kê khai số liệu để nộp thuế giá trị gia tăng năm 2020, 2021 chưa chính xác; không nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2018, 2019, 2021 và kê khai số liệu để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2017, 2020 chưa chính xác;

Rà soát xử lý thu hồi số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế mà Kết luận thanh tra số 409/TB-TTr ngày 9/4/2024 đã chỉ ra theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc lập thủ tục xử lý các sai phạm tại dự án theo đúng quy định của pháp luật (xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định), chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát việc chấp hành của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP; tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý dự án - đầu tư xây dựng; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường Lộc Sơn và các cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm theo kết luận đã nêu.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng nêu trên cần phải được thu hồi Giấy CNQSDĐ để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đã có 193 Giấy CNQSDĐ được tiếp tục chuyển nhượng lần hai, 99 Giấy CNQSDĐ chuyển nhượng lần ba, 36 Giấy CNQSDĐ chuyển nhượng lần bốn, 7 Giấy CNQSD đất chuyển nhượng lần năm.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013: “Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây.... giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp…, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”. Cùng với đó, do Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy CNQSDĐ.

Do vậy, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xem xét không thu hồi GCNQSD đất đối với các Giấy CNQSDĐ đã được Công ty chuyển nhượng cho các hộ gia đình, cá nhân tại Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả pháp lý nếu có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo xảy ra cũng như chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với sai phạm của đơn vị mình.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhằm chấn chỉnh không để xảy ra các tồn tại, sai phạm tương tự tại các dự án khác; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc tạm thời không giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP sang hộ gia đình, cá nhân tại dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn cho đến khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định; yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định trong việc giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản theo đúng Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản....; có văn bản chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và các cá nhân có liên quan thuộc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc đối với các tồn tại, hạn chế như kết luận đã nêu.

“UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 – BQP theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP tại Dự án theo đúng quy định của pháp luật; căn cứ các tồn tại, hạn chế, sai phạm có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đã được nêu tại kết luận thanh tra để tổ chức họp rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo; đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tổ chức, các nhân trực thuộc liên quan theo kết luận thanh tra đã nêu để xử lý theo thẩm quyền”, Thanh tra tỉnh kiến nghị.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP chấp hành nghiêm các quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các tồn tại, sai phạm tại dự án; chấp hành nghiêm việc chuyển nhượng theo đúng quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các trường hợp chuyển nhượng không đúng quy định; tiến hành rà soát quy hoạch chi tiết, trong đó cập nhật tuyến đường Trục Bắc - Nam (đường vào KCN Lộc Sơn đi qua dự án) do ngân sách Nhà nước đã đầu tư để trình UBND thành phố Bảo Lộc xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 theo đúng quy định; trên cơ sở kết quả điều chỉnh quy hoạch chi tiết được UBND thành phố Bảo Lộc phê duyệt, lập hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và tiến hành tháo dỡ các căn nhà đã xây dựng không đúng quy định.

“UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với Giám đốc, Phó Giám đốc (phụ trách) các sở; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc có liên quan đến tồn tại, sai phạm theo kết luận thanh tra; chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm đôn đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 1 - BQP nộp số tiền 2.147,257 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 295/QĐ-TTr ngày 15/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thu hồi tiền”, Thanh tra tỉnh kiến nghị.

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành Kế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư