Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2020, 19:51:18
Đeo nợ gần nghìn tỷ, Camimex vẫn muốn chi 150 tỷ cho khoản đầu tư mới
Chí Tín - 15/10/2020 16:04
 
Công ty cổ phần Camimex Group (mã CMX, sàn HoSE) đã có chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex.
Camimex Group là doanh nghiệp ngành thủy sản
Camimex Group là doanh nghiệp ngành thủy sản

Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex có trụ sở tại Asa1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Số tiền Camimex Group dự kiến góp công ty này là 150 tỷ đồng.

Camimex Group cử ông Bùi Sỹ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp của Camimex Group tại doanh nghiệp này.

Ông Bùi Sỹ Tuấn chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại Công ty.

Chữ ký của ông Tuấn được coi là đại diện cho Camimex Group.

Camimex Group có trụ sở chính tại 333 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Camimex Group được thành lập từ năm 1977, là một trong những công ty đầu tiên của ngành thuỷ sản Việt Nam.

Tính đến giữa năm 2020, Công ty có vốn chủ sở hữu là 513,2 tỷ đồng. Nợ phải trả là 944,2 tỷ đồng, lớn gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, Camimex có quy mô vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 532,7 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 38 tỷ đồng.

Công ty có 18,7 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và 33,4 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Camimex tiềm ẩn rủi ro hàng tồn kho
Hàng tồn kho của Công ty cổ phần Camimex (mã CMX, sàn HoSE) có xu hướng tăng mạnh trong năm 2019 và có thể là “quả bom nổ chậm” treo trên đầu doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư