Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2021, 03:32:59
Điểm danh các đại gia nợ hơn 1,5 triệu tỷ đồng
Hữu Tuấn - 01/11/2016 11:37
 
Theo Báo cáo hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có số nợ phải trả là gần 1,548 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014.

Theo báo cáo hợp nhất của 103 tập đoàn, tổng công ty, Công ty mẹ - Công ty con có tổng số nợ phải trả là 1.547.859 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015 là 1,23 lần.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng của các tập đoàn,tổng công ty là hơn 355.800 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2014.

Một số tập đoàn, tổng công ty  có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối lớn như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN (hơn 134.000 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin (hơn 42.700 tỷ đồng); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem ( gần 30.000 tỷ đồng); Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel (hơn 16.300 tỷ đồng); Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines (hơn 14.700 tỷ đồng); Tổng công ty Xi măng VN ( hơn13.000 tỷ đồng); Tổng công ty Sông Đà (gần 12.000 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (gần 11.000 tỷ đồng)...

EVN
EVN là đơn vị đứng đầu danh sách nợ phải trả với số nợ lớn nhất trong 103 tập đoàn, tổng Công ty

Theo báo cáo, một số Công ty mẹ thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, lũy kế giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành tính đến 31/12/2015 của các Công ty mẹ là hơn 29.800 tỷ đồng, bao gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Vinacomin phát hành 12.500 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Becamex Bình Dương phát hành 10.144 tỷ đồng; Công ty mẹ - EVN phát hành 2.000 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà phát hành 1.231 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama phát hành 1.000 tỷ đồng; Công ty mẹ  - Tổng công ty Đông Bắc phát hành 1.000 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 phát hành 700 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư nhà và Đô thị phát hành 700 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn phát hành 577 tỷ đồng.

Theo Báo cáo hợp nhất của 103 tập đoàn, tổng công ty, nợ nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty là 348.189 tỷ đồng (hơn 300.000 tỷ đồng là vay dài hạn). Trong đó: vay lại vốn ODA của Chính phủ là gần 122.000 tỷ đồng; Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là hơn 97.100 tỷ đồng; Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả là hơn 62.000 tỷ đồng. Còn lại là các hình thức huy động khác.

Báo cáo của các Công ty mẹ - Công ty con, nợ nước ngoài là 300.230 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ - EVN là gần 209.000 tỷ đồng; Công ty mẹ - PVN là hơn 23.600 tỷ đồng; Công ty mẹ - Vinacomin hơn 22.800 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc - VEC là hơn 22.200 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACB là hơn 13.100 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất, hệ số nợ tổng quát (tổng nợ phải trả/tổng nguồn vốn) bình quân năm 2015 là 0,55 lần (Công ty mẹ là 0,44 lần).

Báo cáo hợp nhất, hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/tổng nợ phải trả) bình quân năm 2015 là 1,82 lần (Công ty mẹ là 2,26 lần).

Báo cáo của Công ty mẹ, tổng số nợ phải trả là gần 862.800 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2014. Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015 là 0,8 lần.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, qua các chỉ tiêu trên cho thấy, tổng nợ phải trả của các Công ty mẹ - doanh nghiệp nhà nước luôn nhỏ hơn tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đối với một số Công ty mẹ - doanh nghiệp nhà nước có mức huy động vốn vượt quá mức trần huy động (gấp 3 lần vốn chủ sở hữu) phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu là các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, nhưng các Công ty mẹ vay vượt mức trần huy động vốn theo quy định là các doanh nghiệp kinh doanh có lãi, do vậy khả năng thanh toán nợ vay của doanh nghiệp vẫn được đảm bảo.

Chuyển dấu hiệu hình sự tại Tập đoàn Than và Khoáng sản sang Bộ Công an điều tra, làm rõ
Tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 27/10, ông Ngô Văn Khánh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển hồ sơ về dấu hiệu sai phạm hình sự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư