Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 01 năm 2021, 02:09:33
Điện Gia Lai bỏ gần 150 tỷ góp vốn thành lập công ty năng lượng sạch
Chí Tín - 16/05/2020 08:34
 
Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã GEG, sàn HoSE) sẽ thành lập thêm công ty con là Công ty cổ phần Hợp tác phát triển Năng lượng sạch Vi-Ja.
Điện Gia Lai có quy mô vay nợ tài chính khá lớn
Điện Gia Lai có quy mô vay nợ tài chính khá lớn

Công ty mới thành lập có địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó Điện Gia Lai góp 148,5 tỷ đồng, tương đương 99% vốn điều lệ.

Năng lượng sạch Vi-Ja hoạt động sản xuất kinh doanh điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng tái tạo mới (trừ tryền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).

Ngoài lĩnh vực chính nêu trên, công ty này cũng hoạt động một số lĩnh vực phụ như lặt đặt hệ thống điện, buôn bán thiết bị điện, xây dựng công trình đường bộ, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản

Hội đồng quản trị Điện Gia Lai ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc thành lập, hoạt động của Công ty nói trên theo quy định của pháp luật và định hướng của Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn như: Ngành nghề kinh doanh, điều lệ Công ty, vốn điều lệ cụ thể, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cử người đại diện theo pháp luật.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2020, Điện Gia Lai đạt doanh thu thuần 303,8 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 173,5 tỷ đồng), giá vốn hàng bán là 122,9 tỷ đồng (cùng kỳ là 72,9 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 180,9 tỷ đồng (cùng kỳ là 100,6 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 77,6 tỷ đồng (cùng kỳ là 58,9 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 76,3 tỷ đồng (cùng kỳ 55,6 tỷ đồng).

Công ty có vốn điều lệ là 2.038,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/3/2020 là 2.659 tỷ đồng, trong khi đó nợ phải trả là 4.025 tỷ đồng.

Vay tài chính cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu nợ của Điện Gia Lai, theo đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 520 tỷ đồng và vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới 3.295 tỷ đồng.

Nhiệt điện Long An 1 và 2 chuyển đổi sang LNG
Tỉnh Long An đã có Tờ trình gửi Bộ Công Thương, kiến nghị chuyển đổi công nghệ dự án Nhà máy nhiệt điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư