Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 05 năm 2022, 19:25:23
Digiworld phát hành thêm 1,2 triệu cổ phiếu ESOP, tăng vốn lên 431,5 tỷ đồng
Chí Tín - 22/04/2020 11:20
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld, mã DGW, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn.
Hàng tồn kho giảm trong quý I/2020, nhưng dự phòng giảm giá hàng tồn kho vẫn không thay đổi so với 1 quý trước
Hàng tồn kho của Digiwold giảm trong quý I/2020, nhưng dự phòng giảm giá hàng tồn kho vẫn không thay đổi so với 1 quý trước

Theo đó, Digiworld sẽ phát hành 1,2 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu chào bán cho người lao động theo hình thức cổ phiếu ESOP.

Ngoài ra, Digiworld cũng đăng ký vốn điều lệ của Digiworld tăng từ mức 419,5 tỷ đồng lên mức 431,5 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2020, Digiworld đạt doanh thu 2,311 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý I/2020 đạt 44.8 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng ghi nhận doanh thu đạt 791 tỷ đồng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành hàng điện thoại di động đạt doanh thu 1.142 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành hàng thiết bị văn phòng đạt doanh thu 315 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành hàng tiêu dùng đạt doanh thu đạt 63 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 19% so với cùng kỳ năm ngoái .

Kết thúc quý I/2020, biên lãi gộp đạt tỷ lệ 6,2%; biên lợi nhuận ròng đạt 1,9%. Tổng doanh thu thuần tăng 69% trong khi các khoản phải thu chỉ tăng hơn 29%. Trong cơ cấu các khoản phải thu, dự phòng các khoản phải thu khó đòi là 43,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý I/2020 là 835,9 tỷ đồng, giảm hơn so với mức 1.453,6 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2019. Tuy nhiên, dự phòng giảm giá hàng tồn kho vẫn giữ giá trị bằng thời điểm cuối năm ngoái, cụ thể là 15,2 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ hàng tồn kho phải trích lập dự phòng trên tổng giá trị hàng tồn kho đã tăng từ 1% thời điểm cuối năm trước lên mức 1,8% tại thời điểm cuối quý I/2020.

Digiworld tham vọng doanh thu vượt 10.000 tỷ đồng, họp cổ đông vào 31/3
Kế hoạch kinh doanh năm 2020 sẽ được trình cổ đông vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 31/3.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư