VBF 2018:
Doanh nghiệp Hàn Quốc và Anh Quốc quan tâm đến PPP
Ông Ryu Hang Ha, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam cùng cho rằng họ đang có lợi thế nếu hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) được thực hiện tốt.
.
Ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam

Hình thức đầu tư hợp tác – công tư (PPP) được coi là là phương thức thực hiện dự án có lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, từ việc đầu tư, xây dựng, bảo trì và vận hành cơ sở hạ tầng công cộng; Chính phủ giảm thuế và hỗ trợ một phần về tài chính.

Với các nhà đầu tư Hàn Quốc, lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, công nghệ thông tin, và cơ sở hạ tầng công cộng là lợi thế và cũng là những lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng.

“Để thúc đẩy đầu tư vào kinh doanh PPP, các nhà đầu tư cần được cho phép có nhiều lựa chọn khác nhau để huy động vốn đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay, các quy định nghiêm ngặt đã trở thành trở ngại cho việc đầu tư”, ông Ryu Hang Ha đề xuất tại VBF 2018.

Ông Ryu Hang Ha đã nhắc đến Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP, với những sửa đổi tích cực về PPP, như tinh giản các thủ tục hành chính cho các dự án PPP. Tuy nhiên, ông Ryu Hang Ha nói, điểm quan trọng nhất là "sự đảm bảo của Chính phủ" đối với việc chia sẻ rủi ro giữa chính phủ và nhà đầu tư vẫn chưa được sửa đổi.

“Việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý để công nhận các phương thức huy động vốn khác nhau của doanh nghiệp tư nhân và "sự bảo đảm của Chính phủ" để có thể giảm thiểu rủi ro của các nhà đầu tư có khả năng giúp các dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng sẽ được thực hiện tích cực hơn nữa”, ông Ryu Hang Ha đề xuất.

PPP cũng là một trong những nội dung được Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam đề cập khi phát biểu tại VBF 2018. Ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam cho biết, Vương quốc Anh là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới trong quan hệ đối tác công tư và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển chương trình PPP. Các bộ trưởng Anh thường xuyên nhấn mạnh những đóng góp hai bên đã thực hiện được.

Tuy nhiên, ông Kenneth Atkinson nhắc đến một số vấn đề cần được giải quyết trước khi nguồn tài chính quốc tế có thể hỗ trợ chương trình PPP tại Việt Nam. Quan trọng nhất là việc cân bằng hợp lý các rủi ro; các nhà tài trợ nước ngoài cần đảm bảo những hiệu quả nhất định trong việc thực hiện dự án và nhận được những quyền lợi tương xứng để tránh những rủi ro không muốn có.

"Chúng tôi đã nghe rất nhiều lần tại diễn đàn này về những rủi ro ngoại hối nhưng thực tế phải có một bên chấp nhận chịu những rủi ro này. Nếu các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải chịu, họ sẽ tính giá các rủi ro đó vào dự án khiến cho dự án trở nên tốn kém hơn và không mang tính kinh tế cao", ông Kenneth Atkinson nói và đề nghị Chính phủ xây dựng cơ quan chuyên trách về từng mảng cơ sở hạ tầng, với cách thực hành tốt sẽ lan truyền rộng rãi qua cơ quan điều phối, có thể là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là lý do các nhà đầu tư dành nhiều hy vọng vào dự luật PPP tới, nhất là việc sẽ mang đến nhiều hơn các dự án PPP thực sự thành công sử dụng vốn tư nhân.

Khánh Linh

Bình luận của bạn về bài viết...