Doanh nghiệp vận chuyển hàng không phải có vốn tối thiểu 300 tỷ đồng
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 92/2016/NĐ – CP quy định các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, tạo sự linh hoạt trong quản lý, đảm bảo tối đa yêu cầu về an toàn, an ninh hàng không.
Cơ hội gia nhập thị trường hàng không rộng mở cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước
Cơ hội gia nhập thị trường hàng không rộng mở cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng gồm: Kinh doanh vận tải hàng không; kinh doanh cảng hàng không, sân bay; kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam; kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

Về mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không, Nghị định mới cơ bản không khác so với Nghị định số 30/2013 quy định cụ thể điều kiện đầu tư kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung.

Cụ thể, doanh nghiệp khai thác đến 10 tàu bay phải có vốn tối thiểu 700 tỷ đồng đối với doanh nghiệp có khai thác quốc tế; 300 tỷ đồng đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển nội địa. Con số tương ứng với doanh nghiệp khai thác từ 11-30 tàu bay và 1.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 600 tỷ đồng đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. Khai thác trên 30 tàu bay, vốn tối thiểu của doanh nghiệp phải là 1.300 tỷ đồng nếu có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 700 tỷ đồng nếu chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung, mức vốn tối thiểu phải là 100 tỷ đồng.

Nghị định cũng nêu rõ trên cơ sở Quy hoạch phát triển GTVT hàng không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không VN và các hãng hàng không xây dựng, báo cáo và thực hiện các kế hoạch chi tiết theo định kỳ 5 năm, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển KTXH của đất nước và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các hãng hàng không...

Về kinh doanh cảng hàng không, Nghị định quy định rõ mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp cảng hàng không đối với kinh doanh cảng hàng không nội địa là 100 tỷ đồng Việt Nam kinh doanh cảng hàng không quốc tế: 200 tỷ đồng Việt Nam. Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ.

Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...