Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Doanh nhân đang cần môi trường để lớn mạnh
Khánh An - 13/10/2015 09:07
 
Hôm nay (13/10), đúng tròn 70 năm Bác Hồ gửi thư cho giới công thương Việt Nam, trong đó có viết, giới công - thương “phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công – thương trong công cuộc kiến thiết này”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ giới công - thương Hà Nội trong “Tuần lễ Vàng” ngày 18 tháng 9 năm 1945 tại Bắc Bộ phủ (Ảnh: tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ giới công - thương Hà Nội trong “Tuần lễ Vàng” ngày 18 tháng 9 năm 1945 tại Bắc Bộ phủ

Từ đó đến nay, trải qua nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, phát huy tính sáng tạo, tinh thần dân tộc, chung tay trong từng giai đoạn phát triển, đổi mới của đất nước, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với khối doanh nghiệp nhà nước, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thể hiện qua số lượng khoảng 500.000 doanh nghiệp tư nhân hiện thu hút gần 51% lực lượng lao động cả nước, tạo ra trên 1 triệu việc làm, đóng góp trên 40% GDP mỗi năm. Nhiều doanh nhân Việt Nam đã ghi danh trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Nhiều thương hiệu Việt đã được khẳng định ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cộng đồng doanh nhân đã tham gia tích cực, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, góp phần quan trọng đưa Việt Nam từ một nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình trên thế giới.

Nhưng đây mới là năm thứ 11, Ngày Doanh nhân Việt Nam được tổ chức trọng thể trên cả nước để tôn vinh cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Thắng thắn mà nói, không đâu trên thế giới có một ngày dành riêng cho giới doanh nhân. Lịch sử phát triển của Việt Nam với những đặc thù riêng đã tạo nên sự có mặt của ngày đặc biệt này như một dấu mốc cho sự sang trang về vị thế của doanh nhân Việt Nam trong quá trình phát triển của đất nước.

Từ chỗ là đối tượng trong các cuộc cải tạo công thương nghiệp, những người làm kinh doanh đã tìm lại được tên mình trong 2 chữ “doanh nhân” ở thời đại mới. Đặc biệt, trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII, khu vực kinh tế tư nhân lần đầu tiên được xác định là một động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Chính sự lớn mạnh và những đóng góp to lớn của cộng động doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong suốt thời gian qua đã khẳng định vị trí không thể tranh cãi này.

Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, với hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa được ký kết. Không gian mới, cơ hội mới về kinh tế được mở rộng cùng áp lực đổi mới thể chế kinh tế theo hướng bình đẳng, minh bạch theo yêu cầu của luật chơi kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, không ai khác, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phải tiếp tục vươn lên, là động lực phát triển mới, đóng vai trò đàu tầu dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam vươn ra thế giới.

Vào năm 1945, với lời hiệu triệu từ bức thư của Bác Hồ, được sự hậu thuẫn của Chính phủ và xuất phát từ tinh thần dân tộc, nhân văn thấm đẫm trong đời sống của họ, giới công thương đã cống hiến gia sản vì sự hồi sinh của đất nước. Hiện tại, cơ hội để doanh nhân Việt Nam thực hiện hoài bão trở thành một bộ phận tiên tiến trong cộng đồng doanh nhân thế giới đang dần hội tụ đủ các điều kiện cần. Bản thân từng doanh nhân, sau một thời gian phát triển “nóng” cũng đã ngộ ra những bài học cơ bản về quản trị hiện đại, về phát triển bền vững, về văn hóa kinh doanh, về trách nhiệm xã hội...

Cần tái khẳng định rằng, kinh tế tư nhân phải là động lực quan trọng nếu Việt Nam muốn có một nền kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ và thật sự hội nhập vào sân chơi toàn cầu. Và tất yếu, cộng đồng doanh nhân Việt Nam cùng ý chí muốn vươn lên làm giàu của người Việt Nam đang cần một môi trường kinh doanh dành cho những người muốn kinh doanh thực sự.

Phát triển kinh tế tư nhân: Cần một thể chế thị trường đầy đủ, bao dung
Khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam sẽ thực sự là động lực cho phát triển khi có được không gian để lớn mạnh. Không gian đó là nền kinh tế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư