Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Được bổ sung nhân sự theo yêu cầu của chủ đầu tư?
Anh Ngọc - 28/05/2019 07:24
 
Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ chứng chỉ CCNP do Athenna đào tạo và CCNP do hãng cung cấp có tương đương (trong hồ sơ yêu cầu không yêu cầu chứng chỉ CCNP do hãng cung cấp). Do đó, đơn vị tôi đã bổ sung nhân sự khác có chứng chỉ CCNP.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Trung Hiếu (TP.HCM) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị của tôi tham gia 1 gói thầu, chủ đầu tư yêu cầu nhân sự phải có chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng (CCNP) và đơn vị tôi kê khai nhân sự có chứng chỉ CCNP do Athenna đào tạo.

Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ chứng chỉ CCNP do Athenna đào tạo và CCNP do hãng cung cấp có tương đương (trong hồ sơ yêu cầu không yêu cầu chứng chỉ CCNP do hãng cung cấp). Do đó, đơn vị tôi đã bổ sung nhân sự khác có chứng chỉ CCNP.

Cho tôi hỏi, việc bổ sung nhân sự của đơn vị tôi có hợp lệ hay không? Yêu cầu làm rõ của chủ đầu tư có đúng hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp của ông Hiếu, việc đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Căn cứ thực hiện dự án công nghệ thông tin
Tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư