Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Dược Cửu Long phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Rhinos Asset Management
Chí Tín - 19/12/2017 21:58
 
Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL, sàn HOSE) vừa ký kết hợp đồng phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi với Công ty Rhinos Asset Management.
Lễ ký kết hợp tác mua bán trái phiếu giữa Dược Cửu Long và Rhinos Asset Management
Lễ ký kết hợp tác mua bán trái phiếu giữa Dược Cửu Long và Rhinos Asset Management

Sau khi hoàn thành lễ ký kết, Dược Cửu Long sẽ hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho RHINOS Asset Management để thu về số tiền 20 triệu USD.

Lãi suất trái phiếu là 1%/năm (tính theo USD), giá chuyển đổi 25.000 đồng/cổ phiếu trong trường hợp không bị pha loãng trước thời gian chuyển đổi (việc pha loãng không bao gồm phát hành cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình ESOP).

Nếu có pha loãng trước thời gian chuyển đối, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh lại tương ứng với mức độ pha loãng phù hợp các điều kiện của trái phiếu.

Sau 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu Dược Cửu Long, với giá trị chuyển đổi tối thiểu 5 triệu USD và tối đa là 20 triệu USD, tính theo đơn vị chẵn 1 triệu USD.

Cổ phiếu chuyển đổi sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sau khi chuyển đổi.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được dùng để đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và bổ sung vốn lưu động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty liên kết của Dược Cửu Long.

Trước đó, hồi tháng 9/2017, Dược Cửu Long đã họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành bằng đồng USD với tổng mệnh giá trái phiếu chào bán dự kiến là 30 triệu USD.

Mệnh giá trái phiếu là 100.000 USD, giá phát hành bằng mệnh giá, Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lãi suất, nhưng không cao hơn 3%/năm.

Theo phương án thông qua tại Đại hội, trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và được quyền chuyển đổi trong bất cứ thời điểm nào.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm và có thể được gia hạn trên cơ sở đàm phán giữa Hội đồng quản trị và nhà đầu tư, nhưng không quá 3 năm.

Giá chuyển đổi không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và tối đa là 30.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể điều chỉnh bởi các điều khoản chống pha loãng, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị về việc phành hành trái phiếu, Dược Cửu Long hiện đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư nên nhu cầu về vốn lớn, trong khi nguồn thu sẽ đến chậm hơn.

Việc lựa chọn việc phát hành trái phiếu sẽ giúp Công ty trong ngắn hạn không bị pha loãng cổ phiếu. Theo tính toàn của Công ty thì phương án phát hành trái phiếu USD có thể sẽ tiết kiệm khoảng trên 100 tỷ đồng chi phí lãi vay so với phương án Công ty vay vốn bằng đồng Việt Nam.

Ngoài phát hành trái phiếu chuyển đổi, Đại hội đồng cổ đông Dược Cửu Long cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 25 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị 250 tỷ đồng theo mệnh giá.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 813 tỷ đồng, chưa tính phần phát hành cổ phiếu thưởng ESOP và quyền chuyển đổi trái phiếu.

Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Giá phát hành này có thể thay đổi nếu xuất hiện sự kiện pha loãng cổ phiếu, nhưng trong mọi trường hợp không được thấp hơn mệnh giá.

Dược Cửu Long góp vốn thành lập công ty thuốc ung thư Benovas
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL) vừa thông báo sẽ tham gia góp vốn cùng Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 55 tỷ đồng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư