Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2021, 11:39:33
Được phép gộp giá trị hợp đồng để xét năng lực nhà thầu?
Anh Ngọc - 08/07/2017 08:12
 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc đánh giá hồ sơ dự thầu trong công tác đấu thầu.
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Trung Hào - Đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TPHCM đặt câu hỏi như sau: Hồ sơ mời thầu xây lắp quy định nhà thầu phải có 1 hợp đồng 90 tỷ đồng (trong hồ sơ mời thầu có xét đến hợp đồng thầu phụ). Tại hồ sơ dự thầu, nhà thầu chứng minh bằng 3 hợp đồng thầu phụ: Hợp đồng số B1 có giá trị 30 tỷ đồng; hợp đồng số B2 có giá trị 40 tỷ đồng; hợp đồng số B3 có giá trị 25 tỷ đồng. Tất cả các hợp đồng trên đều thuộc một dự án và do cùng một nhà thầu chính ký kết. Để đạt được giá trị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu ký với nhà thầu chính phụ lục hợp đồng tổng để gộp các hợp đồng B1 + B2 + B3 và giá trị của phụ lục có được là 95 tỷ đồng.

Tôi xin hỏi, với nội dung nêu trên phụ lục hợp đồng tổng có được xét như là một hợp đồng hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Hào, nếu hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu là 90 tỷ đồng thì nhà thầu từng không hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn hợp đồng có giá trị 90 tỷ đồng được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu theo quy định nêu trên.

Thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong đấu thầu
Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai trong hồ sơ dự thầu và không được sử...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư