Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Nhà thầu được phép thay đổi nhân sự chủ chốt trong hồ sơ dự thầu?
Anh Ngọc - 18/06/2017 08:28
 
Sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Cao Huy Thắng - Tỉnh Nam Định đặt câu hỏi như sau: Tại dự án A, trong HSMT của chủ đầu tư yêu cầu nhân sự chủ chốt gồm Chỉ huy trưởng (yêu cầu kinh nghiệm 5 năm, có trình độ kỹ sư xây dựng dân dụng...). Tuy nhiên, phần nhân sự chủ chốt trong HSDT của đơn vị B có Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật không đáp ứng hết được các yêu cầu về nhân sự của HSMT; trong khi các đơn vị khác đều bảo đảm các yêu cầu. Đơn vị B đã gửi văn bản làm rõ về mặt nhân sự mà bên mời thầu đã đề nghị. Bên mời thầu quyết định chấm dứt hợp đồng do điều kiện sức khỏe của Chỉ huy trưởng đã kê khai, xin đề nghị thay đổi nhân sự khác bảo đảm yêu cầu của HSMT.

Tôi xin hỏi, sự thay đổi nhân sự này có không công bằng với nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT (Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT) không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 và Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Đối với trường hợp của ông Thắng, việc làm rõ hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp nhà thầu đề xuất nhân sự đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng công trình không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu đối với nội dung này.

Hồ sơ dự thầu hợp lệ bắt buộc phải có bản gốc?
Một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bản gốc hồ sơ dự thầu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư