Được phép loại hồ sơ nhà thầu vi phạm tiến độ tại hợp đồng trước đây?
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Đinh Thị Hiền - tỉnh Vĩnh Long đặt câu hỏi như sau: Năm 2017, đơn vị tôi tham gia dự thầu gói thầu xây lắp theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Trong hồ sơ yêu cầu, nhà thầu nộp bản cam kết về uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó từ năm 2015 trở lại đây, không có hợp đồng tương tự trước đó vi phạm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.

Hiện tại, chủ đầu tư loại hồ sơ dự thầu của đơn vị tôi, vì trong năm 2014, đơn vị có trúng thầu thi công một công trình xây dựng (tại một chủ đầu tư khác). Công trình này được ký hợp đồng trong năm 2014 và thi công đến năm 2015 hoàn thành. Với công trình này, đơn vị bị phạt vì thi công chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu, quyết định phạt chậm tiến độ này được ký trong năm 2015. Trong hồ sơ dự thầu, đơn vị không nộp hợp đồng thi công chậm tiến độ nêu trên. Việc chủ đầu tư biết đơn vị tôi đã từng thi công chậm tiến độ là do chủ đầu tư tự tìm hiểu.

Tôi xin hỏi, việc chủ đầu tư loại hồ sơ dự thầu của đơn vị như thế có hợp lệ không? Theo tôi hiểu, hợp đồng xây lắp đơn vị thi công bị phạt chậm tiến độ được ký vào năm 2014, nhưng quyết định phạt do thi công chậm tiến độ được ký trong năm 2015, trong khi yêu cầu của hồ sơ là chỉ tính đến những hợp đồng tương tự từ năm 2015 đến thời điểm đóng thầu tháng 3/2017 không được chậm tiến độ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...