Được thay đổi thiết bị sau khi ký hợp đồng?
Đơn vị tôi muốn thay thế thiết bị A bằng thiết bị A+ (là thế hệ sau của thiết bị A) có vi phạm hợp đồng và sai quy định trong đấu thầu?.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Lê Thị Kim Tuyến (tỉnh Đồng Tháp) đặt câu hỏi như sau: Trong hồ sơ dự thầu của đơn vị tôi có cam kết cung cấp thiết bị A chính hãng. Sau khi có thông báo trúng thầu và ký hợp đồng, đơn vị tôi tìm nguồn cung thiết bị A nhưng đã hết do hãng không còn sản xuất và thay thế bằng thiết bị A+.

Thiết bị A+ là thế hệ sau của thiết bị A với đầy đủ tính năng của thiết bị A (có xác nhận của hãng sản xuất về việc ngưng sản xuất thiết bị A và thay thế bằng thiết bị A+).

Đơn vị tôi đã đề nghị chủ đầu tư cho thay thế thiết bị A bằng thiết bị A+, nhưng chủ đầu tư không chấp thuận vì cho rằng việc thay thế thiết bị như vậy là vi phạm hợp đồng và sai quy định trong đấu thầu.

Tôi xin hỏi, trường hợp này quyết định của chủ đầu tư như vậy có đúng không? Đơn vị tôi có thể dùng thiết bị A+ để thay thế thiết bị A được không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 32, Điều 4 và Khoản 3, Điều 65 Luật Đấu thầu quy định hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung.

Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với vấn đề của bà Tuyến, việc ký kết, thực hiện hợp đồng phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...