Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 18:34:27
EVN vẫn treo hơn 5.000 tỷ đồng chưa tính vào chi phí giá điện 2017
Thanh Hương - 01/12/2018 07:57
 
Mặc dù năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 2.792 tỷ đồng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến điện nhưng vẫn còn khoảng 5.000 tỷ đồng chi phí vẫn chưa được tính vào giá thành này.
TIN LIÊN QUAN

Các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 gồm số dư chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.940,29 tỷ đồng; khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2017 khoảng 3.071,14 tỷ đồng.  

Doanh thu bán điện năm 2017 là 289.954,78 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đ/kWh).

Năm 2017, ngành điện cũng phải đối mặt với một số yếu tố chủ yếu làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh điện như giá than năm 2017 tăng bình quân khoảng 5,7% so với năm 2016, giá dầu DO, FO bình quân tăng lần lượt 21,95% và 32,84% so với năm 2016. Ngoài ra, do giá dầu HSFO thế giới năm 2017 tăng 39,2% so với năm 2016 dẫn đến giá khí thị trường tăng cao hay thuế suất tài nguyên nước tăng do áp dụng cho cả năm 2017 so với 2016 chỉ áp dụng thuế suất mới trong 6 tháng. Tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) năm 2017 tăng so với năm 2016 là 1,56%.

Với thực tế này, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 174,65 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,24%, thấp hơn 0,36% so với kế hoạch và thấp hơn 0,33% so với tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2016 (7,57%).

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đ/kWh (tăng 0,15% so với năm 2016),

- Tổng chi phí khâu phát điện là 220.915,64 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.264,89 đ/kWh.
- Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 17.997,75 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 103,05 đ/kWh.
- Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 51.249,16 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 293,44 đ/kWh.
- Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.115,91 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,39 đ/kWh.
- Tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo nêu trên là 184,33 tỷ đồng.


Địa phương đứng ngồi không yên, muốn tiếp tục hưởng chính sách giá điện mặt trời
Sau khi Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian hưởng chính sách giá điện mặt trời tới hết năm 2020, các địa phương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư