Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 21:53:10
EVNGENCO1: Sản xuất điện tăng trưởng 6,1%
Hoàng Nam - 04/11/2020 07:44
 
Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO1 đạt 31,252 tỷ kWh, bằng 106,1% kế hoạch 10 tháng và 81,4% kế hoạch năm Tập đoàn giao.

Trong tháng 10/2020, công tác cung ứng than đáp ứng yêu cầu cho vận hành và nâng tồn kho. Lưu lượng nước về các hồ tốt, đặc biệt là Sông Tranh 2, Đại Ninh và Đa Nhim. Nhờ vậy, các nhà máy thủy điện và một số tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định.

Tổng sản lượng điện Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) sản xuất được trong tháng 10 là 2,131 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty đạt 31,252 tỷ kWh, bằng 106,1% kế hoạch 10 tháng và 81,4% kế hoạch năm EVN giao.

sửa chữa
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành đại tu tổ máy S1 vượt kế hoạch gần 02 ngày

Đối với công tác sữa chữa, bảo dưỡng, các đơn vị thủy điện, nhiệt điện đã tổ chức tốt và hoàn thành tiểu tu, đại tu theo kế hoạch, chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành đại tu tổ máy S1 vượt kế hoạch gần 02 ngày.

Công tác cung cấp than đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và nâng tồn kho tại các nhà máy, đảm bảo an toàn cho các tháng cuối năm và mùa khô 2021. Tính đến ngày 31/10/2020, lượng than tồn kho tại các nhà máy đạt trên 90% so với thiết kế.

Khối lượng thực hiện tháng 10/2020 của các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư là 294 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, giá trị khối lượng ước thực hiện đạt 72,66% và giá trị giải ngân đạt 72,75% kế hoạch năm.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, giá trị thực hiện của Dự án đạt trên 685,3 tỷ đồng (tương đương 31,99% kế hoạch năm); giá trị giải ngân ước đạt trên 651 tỷ đồng (tương đương 30,4% kế hoạch năm).

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng tháng 10/2020 được thực hiện đúng tiến độ. Các dự án khác đang được EVNGENCO1 khẩn trương triển khai các trình tự thủ tục theo quy định.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Tổng công ty đang tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền để sớm hoàn thành công tác xác định giá đất phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Mục tiêu tháng 11/2020 của EVNGENCO1 là hoàn thành sản lượng điện được giao 2,980 tỷ kWh, trong đó sản lượng của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 209,06 triệu kWh, từ đó đảm bảo vượt sản lượng kế hoạch được giao, vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo năng lực cung ứng điện. Các nhà máy thủy điện vận hành hồ chứa an toàn trong mùa mưa lũ, chủ động trong công tác dự báo lũ và điều tiết hồ chứa, đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn.

Để đảm bảo nguồn than, EVNGENCO1 đặt mục tiêu cung ứng đủ than cho vận hành, nâng tồn kho các tháng cuối năm 2020 và đảm bảo an toàn cho vận hành mùa khô 2021; tiếp tục nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Duyên Hải, phấn đấu trung bình đạt 30 ngàn tấn/ngày.

EVN tiến hành thoái vốn tại một loạt doanh nghiệp
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thủ tục thoái vốn EVN tại một số doanh nghiệp gồm Thiết bị điện Đông Anh, Tài chính Điện lực,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư