Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 06 năm 2024,
EVNGENCO3 (PGV) báo lãi hợp nhất sau soát xét tăng 157 tỷ đồng
Thanh Thủy - 05/09/2022 09:42
 
Công ty mẹ EVNGENCO3 đã lần lượt thực hiện được gần 50% chỉ tiêu doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2022.

Lợi nhuận hợp nhất tăng 157 tỷ đồng sau soát xét

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 – mã PGV) báo lãi hợp nhất 1.421 tỷ đồng, tăng 12,4 % so với lợi nhuận đã công bố trên báo cáo tài chính tự lập.

Lý giải về khoản tăng trên, theo văn bản giải trình kết quả sản xuất kinh doanh bán niên sau soát xét, Tổng công ty đã ghi nhận thêm phần lãi trong công ty liên kết. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý II, EVNGENCO3 chưa có báo cáo tài chính quý II/2022 của các công ty liên kết. Hiện, Tổng Công ty thực hiện hạch toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo 3 phương pháp vốn chủ sở hữu: giảm doanh thu hoạt động tài chính là 99 tỷ đồng, tăng phần lãi trong công ty liên kết là 253 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ EVNGENCO3 không thay đổi so với báo cáo tự lập trước đó. So với kế hoạch doanh thu 45.417 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.827 tỷ đồng đề ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty mẹ Tổng Công ty đã lần lượt thực hiện được gần 50% chỉ tiêu doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Cũng trong nửa đầu năm 2022, Tổng công ty thu về 204 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 66% so với cùng kỳ. Công ty mẹ EVNGENCO3 ghi nhận 961 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng 50,8% so với cùng kỳ. Trong đó, lỗ chênh lệch tỷ giá USD/VND do đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ cuối kỳ đã gần 354 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lãi 441 tỷ đồng.

Đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 công ty mẹ giảm18,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm cũng giảm 13,7%, đạt 1.421 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận chịu tác động tiêu cực bởi biến động khó lường của tỷ giá, hoạt động kinh doanh từ bán điện lại là “điểm sáng” của EVNGENCO 3. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty mẹ EVNGENCO3 đạt 22.224 tỷ đồng, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi giá vốn, Tổng công ty đạt lợi nhuận gộp 2.511 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2%. Biên lợi nhuận gộp đã nhích lên 11,3% trong nửa đầu năm 2022.

Theo cập nhật mới đây, doanh thu sản xuất điện luỹ kế 7 tháng đầu năm 2022 của công ty mẹ EVNGENCO3 ước đạt 26.105 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021 và ước đạt 59,19% kế hoạch năm. Do thuỷ văn thuận lợi nên nguồn nhiệt điện khí và nhiệt điện than huy động không cao. Trong khi đó, nhà máy thủy điện Buôn Kuốp thuộc EVNGENCO3 tiếp tục được huy động cao.

Tiếp tục giảm nợ vay và lành mạnh tài chính

Tại thời điểm cuối quý II, quy mô tài sản hợp nhất của EVNGENCO3 đạt 73.129 tỷ đồng, cũng tăng đáng kể sau soát xét nhờ bổ sung thêm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Phần lớn tài sản của EVNGENCO3 nằm tại các tài sản cố định là các nhà máy điện. Cùng đó, Tổng công ty hiện có ba công ty liên kết gồm Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH), Thủy điện Thác Bà (TBC) và công ty Đầu tư và Phát triển Điện Sesan 3A với tổng giá trị đầu tư hơn 1.850 tỷ đồng.

Nhận định trong một báo cáo mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá EVNGENCO3 sở hữu một danh mục điện tương đối đa dạng gồm nhiệt điện than, khí, thủy điện và điện mặt trời. Do đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện tương đối bền vững qua các năm và có xu hướng tăng do chi phí vay giảm dần.

Vay nợ ngắn hạn và dài hạn của EVNGENCO3 liên tục giảm các năm gần đây – Đơn vị: Tỷ đồng
Vay nợ ngắn hạn và dài hạn của EVNGENCO3 liên tục giảm các năm gần đây – Đơn vị: Nghìn tỷ đồng

Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn đã liên tục giảm thời gian qua. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, EVNGENCO3 chỉ còn vay nợ ngân hàng 42.558 tỷ đồng vào cuối quý II, giảm gần 2.100 tỷ đồng (xấp xỉ 5%) so với thời điểm đầu năm. Tổng công ty đã chi trả chủ yếu các khoản vay bằng ngoại tệ bằng đồng đôla (USD) và yên Nhật (JPY). Nợ phải trả hiện chiếm xấp xỉ 74,5% trong cơ cấu nguồn vốn.

Vay nợ bằng ngoại tệ để tài trợ cho các dự án đầu tư khiến EVNGENCO3 dễ chịu tác động với các biến động của tỷ giá. Theo VDSC, Tổng công ty hiện còn những khoản thu nhập từ hoàn nhập tỷ giá gần khoảng 2.000 tỷ đồng, gồm có 550 tỷ đồng năm 2019, 811 tỷ đồng năm 2022 và 970 tỷ đồng năm 2021. Các khoản này được kỳ vọng sẽ ghi nhận sau khi hoàn thành quyết toán cổ phần hóa.

Hơn 1.460 tỷ đồng cổ tức về tài khoản cổ đông EVNGENCO3 ngay cuối tháng 7
Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 15/7. Cổ tức bằng tiền được thanh toán hai tuần sau đó.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư