Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
F.I.T sẽ nắm giữ cổ phần chi phối vốn tại TSC
Chí Tín - 06/06/2014 14:28
 
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC, sàn HOSE) cho biết sẽ phát hành riêng lẻ 7,5 triệu cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (mã FIT, sàn HNX), với tổng giá trị cổ phần chào bán đạt 75 tỷ đồng tính theo mệnh giá.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
F.I.T đạt lợi nhuận cao, sao nhà đầu tư nghi ngại
F.I.T hoàn tất đợt phát hành gần 19 triệu cổ phiếu
F.I.T gọi vốn khủng, nung nấu M&A

Nếu đợt phát hành được thực hiện theo đúng kế hoạch thì vốn điều lệ của TSC sẽ tăng vọt từ mức hơn 83,1 tỷ đồng như hiện nay lên trên 158,1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch chào bán, số cổ phần trên sẽ được phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.

TSC cho biết, số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được đầu tư vào 3 khoản mục chính.

40 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào công ty con, 20 tỷ đồng được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ và 15 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.

  F.I.T sẽ nắm giữ cổ phần chi phối vốn tại TSC  
  Các thông tin cơ bản về cổ phiếu TSC  

Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược là các tổ chức có kinh nghiệm quản trị và quản lý tài chính, có khả năng hỗ trợ công ty trong phát triển thị trường; là tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh và có khả năng đóng góp vào quá trình phát triển công ty; cam kết nắm giữ cổ phần trong vòng ít nhất 1 năm.

Theo tiết lộ của TSC, hiện nay cũng đã có một số nhà đầu tư quan tâm và muốn mua cổ phần từ đợt chào bán riêng lẻ.

Tuy nhiên, dựa trên các tiêu chí lựa chọn đối tác để trở thành cổ đông chiến lược, cũng như đánh giá năng lực tài chính và cam kết hỗ trợ lâu dài, Hội đồng quản trị TSC đã lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T .

Số lượng cổ phần chào bán cho F.I.T tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán riêng lẻ đợt này.

Ngoài ra, sau khi thực hiện mua cổ phần chào bán riêng lẻ đợt này, Hội đồng quản trị cũng thống nhất đồng ý cho F.I.T mua tiếp số cổ phần đang lưu hành của cổ đông hiện hữu để đạt tỷ lệ sở hữu tối thiểu là 75% tổng số cổ phần đang lưu hành của TSC.

TSC cho biết, việc F.I.T trở thành cổ đông lớn, có tỷ lệ cổ phần chi phối sẽ có lợi ích cho công ty rất lớn trong việc nâng cao năng lực tài chính, tăng cường công tác quản trị và phát triển kinh doanh.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư