Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 11:53:04
FPTS có thành viên Hội đồng quản trị 8x người Nhật
Chí Tín - 22/03/2016 17:48
 
Chiều 22/3, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
FPTS hiện đang nằm trong tốp 10 công ty có thị phần môi giới lớn nhất tại HOSE và HNX
FPTS hiện đang nằm trong tốp 10 công ty có thị phần môi giới lớn nhất tại HOSE và HNX

Theo đó, các cổ đông đã thống nhất thông qua việc tham gia 5 nghiệp vụ chứng khoán phái sinh trong năm 2016.

Đó là các nghiệp vụ tự doanh chứng khoán phái sinh, môi giới chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh và làm thành viên tạo lập thị trường chứng khoán phái sinh.

Các cổ đông cũng đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và chủ động triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc phát hành gần 9,7 triệu cổ phần để trả cổ phiếu bằng cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 12%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến thực hiện trước 30/6/2016. Các cổ đông cũng đã thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của FPTS trong năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm và tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, FPTS dự kiến doanh thu 246 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 165 tỷ đồng, tổng số lượng nhân viên 250 người và số tài khoản khách hàng dự kiến là 105 nghìn tài khoản.

Trước đó, trong năm 2015, FPTS đạt doanh thu 259 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2015 là 164 tỷ đồng. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt 99.910 tài khoản.

Đánh giá về từng hoạt động nghiệp vụ, FPTS cho biết, trong năm 2015, FPTS vẫn giữ trong top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên, do giao dịch chứng khoán trung bình trong năm 2015 toàn thị trường giảm mạnh so với năm 2014 nên doanh thu môi giới và lưu ký của FPTS trong năm 2015 đã giảm 17,9% so với năm 2014.

Trong khi đó, doanh thu tư vấn và tự doanh của FPTS lại tăng rất mạnh, với tốc độ tăng trưởng doanh thu tư vấn đạt tới 95% so với năm 2014.  Doanh thu tự doanh đạt 15,83 tỷ đồng so với mức 2,77 tỷ của năm 2014.

Tại phần thảo luận, không có câu hỏi nào của các cổ đông chất vấn Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Sau đó, các cổ đông cũng đã thông qua việc phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Eiichiro So.

Đại hội cũng đã thông qua việc bầu bổ sung ông Shuzo Shikata vào Hội đồng quản trị. Ông Shuzo Shikata sinh năm 1980, quốc tịch Nhật Bản.

Ông Shuzo Shikata đã từng làm tại Ngân hàng Bank of Tokyo và hiện đang là Trưởng phòng - Ban kế hoạch Doanh nghiệp thuộc SBI Securities Co., Ltd Inc. Nhật Bản. 

Thông tư hướng dẫn về chứng khoán phái sinh đã được ban hành
Đối với hoạt động ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ bằng tiền của thành viên bù trừ không thấp hơn 80%, trừ trường hợp ký quỹ bằng chứng khoán, giá...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư