Gạch Khang Minh thông báo chốt quyền mua cổ phần
Gạch Khang Minh phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 1:2, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 2 cổ phiếu mới. Giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu.
.
Nhà máy gạch Khang Minh số 1 tại Khu công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công ty cổ phần Gạch Khang Minh vừa có Thông báo số 03/2018/TB – GKM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 01/GCN – UBCK ngày 3/1/2018.

Theo đó, Gạch Khang Minh sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 1:2, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 2 cổ phiếu mới. Giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiêu.

Ngày 15/1/2018 sẽ là ngày Công ty cổ phần Gạch Khang Minh tiến hành chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/2/2018.

.
Từ đầu 2018, các công trình xây dựng nhà cao tầng sẽ chủ yếu sử dụng sản phẩm gạch không nung theo yêu cầu bảo vệ môi trường của Chính phủ

Hiện trên thị trường cổ phiếu GKM đang giao dịch quanh mức giá 16.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành Gạch Khang Minh sẽ tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến huy động được khoảng 99 tỷ đồng sẽ dùng 79 tỷ đồng đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh là công ty con do Gạch Khang Minh sở hữu 100% vốn nhằm xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu với quy mô 180 triệu viên gạch/năm. Còn lại 20 tỷ đồng tái cơ cấu nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động.

Quang Hưng

Bình luận của bạn về bài viết...