Giá đề nghị trúng thầu vượt giá trị được phê duyệt
Việc thanh toán hợp đồng trọn gói phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Quốc Thái  tại tỉnh An Giang đặt câu hỏi như sau: Dự án được duyệt tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 14 tỷ đồng, chi phí thiết bị là 0,8 tỷ đồng. Sau khi thẩm định giá và chỉ định thầu thiết bị thì giá trị của gói thầu thiết bị tăng lên thành 0,9 tỷ đồng vẫn nằm trong hạn mức chỉ định thầu và không vượt tổng mức đầu tư theo dự án được duyệt.

Khi lập thủ tục thanh toán chi phí thiết bị thì Kho bạc Nhà nước không chấp nhận thanh toán với lý do là vượt giá trị dự toán theo dự án được duyệt và yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh lại dự án, khi đó có hai ý kiến liên quan đến việc thanh toán này: Thứ nhất, vẫn thanh toán được chi phí thiết bị cho nhà thầu vì không vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Thứ hai, phải điều chỉnh lại dự án vì vượt chi phí thiết bị theo dự án được duyệt.

Xin hỏi, ý kiến nào là đúng?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm e, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện để xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp là nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Theo đó, nhà thầu được xét duyệt trúng thầu khi đáp ứng điều kiện nêu trên.

Việc thanh toán hợp đồng trọn gói phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu. Liên quan đến nội dung điều chỉnh dự toán đề nghị ông tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...