Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Gia hạn thời gian thực hiện Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 đến 30/6/2024
Bảo Như - 03/08/2023 20:42
 
Đây là khoảng thời gian để chủ đầu tư hoàn thiện một phần tuyến chính, hệ thống đường gom, đường ngang và một số hạng mục bổ sung theo kiến nghị của địa phương nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
Một đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.
Một đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Ban quản lý dự án Thăng Long về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đến ngày 30/6/2024 như đề nghị của Ban quản lý dự án Thăng Long.

Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ tình hình thực tế, các điều khoản của hợp đồng để quyết định gia hạn thời gian thực hiện từng gói thầu; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để xử lý công việc tiếp theo tuân thủ quy định của hợp đồng (nếu có) và các quy định pháp luật liên quan. Tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các thủ tục cần thiết, khối lượng công việc còn lại theo đúng tiến độ được chủ đầu tư gia hạn để bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác theo quy định.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 gồm 5 gói thầu xây lắp, khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 9/2020. Đến nay Dự án đã hoàn thành 4/5 gói thầu, riêng đoạn từ nút giao Đông Xuân đến cuối Dự án (khoảng 9,7km) thuộc Gói thầu 14-XL chưa hoàn thành theo kế hoạch do quá trình triển khai gặp một số khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các hợp đồng.

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long trong quá trình triển khai thực hiện Gói thầu 14-XL có một số khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành, trong đó nổi bật là việc công tác thi công gây nứt nhà dân, công trình lân cận.

Ban quản lý dự án Thăng Long, đơn vị bảo hiểm đã phối hợp với địa phương, tổ chức xác định mức độ ảnh hưởng và đền bù các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định; tuy nhiên, trong quá trình thi công còn một số hộ dân ngoài phạm vi ảnh hưởng, cản trở thi công, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công của nhà thầu; đến cuối tháng 6/2023 mới cơ bản được giải quyết, dự kiến chủ đầu tư, đơn vị Bảo hiểm, chính quyền địa phương sẽ giải quyết triệt để trước ngày 15/8/2023.

Trong quá trình thi công, đặc biệt vào thời điểm tháng 5 và 6/2023, UBND các huyện Đông Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Vì vậy, Ban quản lý dự án Thăng Long đã kiến nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành Dự án đến hết ngày 30/6/2024, trong đó các khối lượng theo hợp đồng Gói thầu 14-XL hoàn thành trước ngày 30/8/2023; nút giao Đồng Thắng - Km335+400 đến ngày 31/12/2023; hoàn chỉnh các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác, các công việc cần thiết khác,... hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư