Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 18:52:43
Gia Lai: Định kỳ hàng tuần, chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ giải ngân từng dự án
Hoàng Anh - 10/05/2022 17:07
 
UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn đốn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100% kế hoạch, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2022.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị rà soát các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm triển khai dự án, giải ngân chậm. Từ đó, đề ra giải pháp phù hợp điều chỉnh ngay từ đầu năm kế hoạch vốn ngân sách nhà nước.

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu, đối với các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, xử lý kịp thời khiếu nại, tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 5/5, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh đạt 11,85% kế hoạch. Trong đó vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 15,42%, vốn ngân sách trung ương trong nước đạt 4,3%, vốn nước ngoài (ODA) đạt 7,52%, vốn năm 2021 kéo sang năm 2022 đạt 71%.

Việc giải ngân vốn đầu tư nhanh sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Việc giải ngân vốn đầu tư nhanh sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tỉnh Gia Lai cũng đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Theo đó, Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ phó. 

Tổ công tác có chức năng phối hợp liên ngành, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ hàng tuần, các chủ đầu tư có báo cáo bằng văn bản tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân của từng dự án, từng chương trình do tỉnh đầu tư và các nguồn vốn do cấp huyện đầu tư, trong đó nêu rõ: khối lượng, tiến độ thực hiện trong tuần; các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, các kiến nghị, đề xuất.

Chính phủ lập 6 đoàn kiểm tra, gỡ khó, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Đối tượng bị kiểm tra là các bộ, ngành và địa phương đến ngày 30/4/2022 chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công; có tỷ lệ giải ngân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư