Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 11 năm 2023, 03:08:25
Giá tăng phi mã, lợi nhuận Phân bón Miền Nam (SFG) tăng 20 lần trong quý III/2021
H.T - 27/10/2021 20:38
 
Công ty cổ phần Phân bón miền Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021. Hưởng lợi nhờ giá phân bón phi mã, lợi nhuận 9 tháng của SFG cao gấp 4,5 lần mục tiêu cả năm.

Công ty cổ phần phân bón Miền Nam (SFG), thành viên của Tập đoàn hóa chất Vinachem vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021. Giá phân bón tăng mạnh giúp doanh nghiệp này ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục.

Cụ thể, trong quý, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của SFG đạt 409 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Mặc dù chi phí sản xuất, giá vốn tăng do thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ song mức tăng chi phí trên giá vốn hàng hóa thấp hơn so với mức tăng doanh thu khiến lợi nhuận gộp đạt 25,3 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2021 của công ty âm 162 triệu đồng, giảm 78% so với cùng kỳ. Thu nhập khác cũng giảm 27% so với cùng kỳ. Bù lại, chi phí tài chính quý III giảm 18% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm dư nợ vay bình quan trong kỳ và chi phí lãi vay giảm so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng trong quý 3 tăng 14%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III/2201 của công ty đạt gần 6,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 841 triệu đồng. Sau khi cộng thêm lợi nhuận khác, công ty ghi nhận hơn 7,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 18 lần so với cùng kỳ. Lợi nhận sau thuế đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 20 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SFG đạt 1.404 tỷ đồng, tăng 27,6% so vưới cùng kỳ.  lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 110 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của công ty đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 487% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 18 tỷ đồng, tăng 516% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, công ty mới đạt 84% mục tiêu doanh thu nhưng lợi nhuận đã cao gấp 4,5 lần mục tiêu đề ra của cả năm.

HĐQT công ty vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu 450 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng 1 tỷ đồng).  

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của SFG tăng mạnh 43% lên 1.509 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng hơn 8 lần; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1,9 lần.

Mặc dù vậy, nợ phải trả của công ty cũng tăng gần gấp đôi lên 944 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn tăng 62% lên 618 tỷ đồng, nợ vay và thuê tài chính dài hạn trên 1.000 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không có ghi nhận.

Giá cao vút, Việt Nam tiêu cả tỷ USD nhập phân bón
Giá các loại phân bón trên thế giới tăng cao, dẫn đến nguồn ngoại tệ Việt Nam chi ra để nhập khẩu nhóm hàng này 9 tháng của năm 2021 đã trên 1 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư