Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 01 năm 2022, 00:25:41
Giảm hàng loạt loại phí, lệ phí hỗ trợ ngành hàng không "cất cánh" hậu COVID-19
Anh Ngọc - 27/05/2020 13:45
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ ngành hàng không đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Bộ tài chính đã giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.
Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.

Cụ thể từ ngày hôm nay (27/5), tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không quy định tại Điều 3 Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sẽ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC.

Tổ chức, cá nhân khi ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam sẽ nộp phí, lệ phí bằng 90% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC.

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay và thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay sẽ nộp phí bằng 80% mức phí tương ứng quy định tại mục VI và mục VIII (trừ nội dung thu tại các số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 của mục VI và số thứ tự 4 của mục VIII) phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 27/5/2020.

Hàng không Việt chờ lực đẩy hỗ trợ từ Chính phủ
Trong bối cảnh thị trường hàng không trong nước và thế giới đang ở giai đoạn đặc biệt khó khăn, bất cứ khoản hỗ trợ nào từ Chính phủ và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư