Giấy ủy quyền của nhà thầu bị sai, làm công văn đính chính là hợp lệ?
Một trong những tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Độc giả Đặng Quốc Huy - Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi có tham gia một dự án với vai trò là tư vấn đầu thầu. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì một nhà thầu có giấy ủy quyền của Giám đốc cho Phó Giám đốc để thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, khi xem xét giấy ủy quyền thì thấy nhà thầu đóng nhầm dấu chức danh giữa Giám đốc và Phó Giám đốc. Sau khi phát hiện sai sót, nhà thầu đã có công văn đính chính. Tôi muốn hỏi, giấy ủy quyền của nhà thầu trong trường hợp này có hợp lệ không? Hồ sơ dự thầu của nhà thầu có được xem xét và đánh giá tiếp không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp của ông Huy, việc đánh hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp người đại diện trước pháp luật của nhà thầu ủy quyền ký đơn dự thầu hoặc uỷ quyền thực hiện một số công việc trong đấu thầu cho cấp phó, cấp dưới, người đứng đầu chi nhánh của mình thì việc uỷ quyền đó được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...